SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
LİSE Aktiviteler
Söyleşi ve Konferans ODTÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ayşen SAVAŞ
07 Aralık 2018

Söyleşi : Bir Meslek Olarak Mimarlık
Saat :12.30 - 13.00 arası

  

Konferans : Resme Bakmak
Saat : 14.30 - 16.00 arası 

 


AYŞEN SAVAŞ - Özgeçmiş


Prof. Dr. Ayşen Savaş Yüksek Lisans Çalışmalarını tarihi alanların kültür amaçlı yapılara dönüşümü konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bartlett Mimarlık Okulu'nda tamamladı. Massachussetts Institute of Technology (MIT) Tarih, Kuram ve Eleştiri (HTC) programından doktora derecesi aldıktan sonraTürkiye'de son yıllarda kurulan ve yeniden yapılandırılan müzelerin oluşum ve dönüşüm projesine katkıda bulundu ve birçok tarihi yapıyı müzeye dönüştürdü. Dünya Müzecilik Konfederasyonu (ICOM) üyesi olarak 2013-2016 yılları arasında Türkiye'yi temsil eden Ayşen Savaş'ın Çin'in Şanghay kentinde 2010 yılında düzenlenen Dünya Fuarı'nda (EXPO) yer alan Türkiye Pavyonu için geliştirdiği tasarım bu alanda düzenlenen uluslararası yarışmada ikincilik ödülüne layık görüldü. Başarıları arasında AIA Mimarlık Ödülü, AAUW Araştırma Ödülü, tarihsel araştırmalarda Scholosman Ödülü, Sir John Soane Müzesi, CCA ve Bologna Üniversitesi bursları ve Getty Grant gibi bir dizi ulusal ve uluslararası ödül ve burs bulunmaktadır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde kuram ve tasarım dersleri veren Ayşen Savaş, Türkiye müzeciliğinde bir dönüm noktası olarak tanımlanan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin kuruluş aşamasında danışmanlık yapmış, Atlı Köşk'ün Müze'ye dönüştürülme sürecini tasarlamıştır. Bu deneyimle bir araya gelen ve aralarında tarihçilerin, müze bilimcilerin, grafik tasarımcılarının da bulunduğu tasarım ve araştırma ekibi ile, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, MKEK Sanayi Müzesi ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin mimari programını hazırlamış, projesini çizmiş, yapıların inşaatını denetlemiş, koleksiyon oluşturma ve envanter hazırlık çalışmalarını yönetmiş, müze çalışanlarına eğitim vermiş, tanıtım ve açılış sergilerinin küratörlüğünün yansıra, tasarımı ve uygulama süreçlerinin yürütücülüğünü de üstlenmiştir. Yine aynı ekiple Sultanahmet Bölgesi'nin "Müze Mahallesi'ne dönüşmesi" projesini başlatmış; Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin ve Ankara Kent Müzesi'nin mimari ve müzecilik programını yazmış; aralarında Cumhurbaşkanlığı Atatürk Evi Müzesi, İstanbul Rezan Has Müzesi, Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Bodrum Arkeoloji Müzesi gibi birçok başarılı kurumun da yer aldığı müzelerin oluşum sürecinde müzyografi ve müze bilimi alanlarında danışmanlık yapmıştır.

 
PAYLAŞ:
X