SİZİ BİZ ARAYALIM
X

SİZİ BİZ ARAYALIM
Akademik Eğitim Kanalı
İLKOKUL
1. Sınıf
1. Sınıf Türkçe
Türkçe Harf
L Sesi
K Sesi
1. Snıf İngilizce
İngilizce 1. Sınıf Harfler
Classroom Objects
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
4. Sınıf Matematik
Toplama İşlemi
Toplama İşlemi Problemleri
Sayı Oluşturma
Doğal Sayılar
4. Sınıf Türkçe
1- Harf Bilgisi
2-Ses Olayları
3- Hece Bilgisi
4- Sözcükte Anlam 1
5-Cümlede Anlam 2
6- Türkçe Sözlük Sıralaması
7- Atasözü ve Deyimler
8- Adlar
9- Ekler ve Kökler
10- Adın Halleri
11- Soyut-Somut Adlar
12- İşaret Adılları
13- Kişi Adılları
14- Soru Adılları
15- Belgisiz Adıllar
16- Sıfatlar
17- Belirtme Sıfatları
18-Eylemde Anlam
19-Eylemde Kişi
20-Eylemde Zaman
21- Cümle Bilgisi
22- Cümlenin Ögeleri
23- 5 N 1K Soruları
24- Karşılaştırma Cümleleri
25-Neden Sonuç İfadeleri
26- Nokta
27-Virgül
28- Soru İşareti
29- Ünlem İşareti
Noktalama İşaretleri Yay ve Ayıraç
4. Sınıf İngilizce
INTRODUCTION UNIT 4TH GRADE
School Subjects 4th Grade
ORTAOKUL
5. Sınıf
5. Sınıf Matematik
Doğal Sayıların Okunuşu ve Yazılması
Sayı Örüntüleri
En Çok 5 Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama Çıkarma İşlemi
İki basamaklı Doğal Sayılarda Zihinden Toplama çıkarma
En çok üç basamaklı Doğal Sayılarla çarpma işlemi
Doğal Sayılarda Bölme İşlemi
Dört İşlem Gerektiren Doğal Sayı Problemleri
Bir Doğal Sayının Karesi-Küpü
Parantezli İşlemler
Birim Kesirler- Bileşik ve tam sayılı kesirler
Denk Kesirler ve Sıralama
Kesirlerle Hesaplamalar-Parçadan Bütüne Bütünden Parçaya
Kesirlerle İşlemler Toplama -Çıkarma
Ondalık Gösterim
Ondalık Gösterimlerin Basamak Değerleri
Ondalık gösterimleri verilen sayıları Karşılaştırma
Ondalık Gösterimlerde Toplama Çıkarma İşlemi
Yüzdeler
Kesir -Ondalık Gösterim-Yüzde İfadeler
Bir çokluğun Yüzdesini Bulma
Doğru -Doğru Parçası ve Işın
İki Noktanın Birbirine Göre Konumu
Açılar
Üçgenler ve Dörtgenler
Üçgenler ve Dörtgenlerin İç açıları Toplamı
Veri İşleme
Uzunluk Ölçme
Zaman Ölçme
Dikdörtgenin Alanı
Dikdörtgenler Prizması Açınımı
5. Sınıf Türkçe
1-Sözcükte Anlam
Sözcükler Arası Anlam ilişkileri
3-Soyut- Somut Genel-Özel
4-Deyimler
5-Cümlede Anlam 1
6-Cümlede Anlam 2
7-Atasözleri ve Özdeyişler
8- Paragrafta Konu-Anafikir
9-Paragrafta Kişi
10-Şiir Düz Yazı
11-Hikaye -Masal -Fıkra
12-Haber Metni 5N1K
13- Mektup Dilekçe
14-Sözcükte Yapı
15- Ses Bilgisi 1
16-Ses Olayları 1
17-Ses Olayları 2
18- Noktalama İşaretleri
19- Yazım Kuralları
20- Bağlaçlar
5. Sınıf Fen Bilimleri
Canlıların Dünyası
Canlıların Dünyası -Hayvanlar
Elektrik Devre Elemanları 1
Elektrik Devre Elemanları 2
Güneş Dünya Ay 1 ve 2 Bölüm
Güneş Dünya Ay 3 ve 4 Bölüm
İnsan Ve Çevre İlişkisi
İnsan ve Çevre - Biyoçeşitlilik
Işığın Yayılması ve yansıması
Kuvvetin Ölçülmesi
Madde Isı ve Sıcaklık
Maddenin Ayıt Edici Özellikleri
Maddenin Hal değişimi
Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme kuvveti
Tam Gölge
Yıkıcı Doğa Olayları
5. Sınıf Sosyal Bilimler
Birey ve Toplum
Kültür ve Miras Tarihe Yolculuk
Kültür ve Miras - Güzel Ülkem
İnsanlar Yerler ve Çevreler -Haritayı Tanıyorum
İnsanlar Yerler ve Çevreler -Nerede Yaşanır
İnsanlar Yerler ve Çevreler -İklim ve yaşam
Bilim teknoloji ve Toplum- Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım
Üretim Dağıtım Tüketim
Üretim Dağıtım Tüketim -yaşadığım Yerde Ekonomik ffaliyetler
Etkin Vatandaşlık
Küresel bağlantılar
5. Sınıf İngilizce
Verb to be
6. Sınıf
6. Sınıf Türkçe
3-Zamirler
1-İsimler
2-İsim Çekim Ekleri
6. Sınıf Matematik
Üslü İfadeler
İşlem Önceliği
6. Sınıf Fen Bilimleri
Güneş Sistemi
6. Sınıf Sosyal Bilimler
Birey ve toplum Değişen Rollerim
Birey ve Toplum Birlikte daha güçlüyüz
Birey ve Toplum Ön yargılarımı Kırıyorum
Kültür ve Miras Destan Ve Yazıtlarda Türkler
İslamiyetin Doğuşu ve Değişim
7. Sınıf
7. Sınıf Türkçe
Fiillerde Kip
Fiillerde Olumsuzluk
7. Sınıf Matematik
7. Sınıf Fen Bilimleri
Güneş sitemi ve ötesi- uzay araştırmaları
Güneş sistemi ve ötesi -gök cisimleri
7. Sınıf Sosyal Bilimler
8. Sınıf
8. Sınıf Türkçe
Fiilimsiler -Eylemsiler
2-Fiilde Çatı
8. Sınıf Matematik
Asal Çarpanlar ve Katlar
Asal Çarpanlar Örnek Çözümler
EBOK EBOB
LİSE
9. Sınıf
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
1 Sözcüğün Yapısı Kök
9. Sınıf Fizik
Fizik Bilimine Giriş
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırması
Madde ve Özelikleri Kütle Ve Hacim
Madde Ve Özellikleri Özkütle
Karışımların Özkütlesi
Kinetik Enerji
Potansiyel Enerji Konu
Enerjinin Korunumu
Enerjinin Korunumu Örnekler
İş Konu Anlatımı
İş İle İlgili Örnekler
Güç
Madde ve Özellikleri-Dayanıklılık-Adezyon-Kohezyon-Kılcallık-Yüzey Gerilimi
Madde ve Özellikleri-Dayanıklılık-Adezyon-Kohezyon-Kılcallık-Yüzey Gerilimi Örnekler
Hareket Konum Yer Değiştirme
Hız Ve Sürat
Hareket Hız Sürat Soru Çözümleri
Hareket İvme
İvmeli Hareket Problemleri
Kuvvet Çeşitleri
Kuvvet Çeşitleri Örnekleri
Newton Hareket Yasaları
Newton Hareket Yasaları Örnek soru çözümleri
Sürtünme Kuvveti
Sürtünme kuvveti soru Çözümleri
Madde Ve Özellikleri Hacım soru Çözümleri
Isı Sıcaklık -Termometre
9. Sınıf Matematik
Kümeler 1
9. Sınıf Kimya
9. sınıf Kimya Üniteleri
9. Sınıf Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
9. Sınıf Coğrafya
Doğa İnsan
9. Sınıf Tarih
Tarih ve Tarih Yazıcılığı
10. Sınıf
10. Sınıf Fizik
1 Elekrik Akımı Akım Şiddeti
2 Elektrik Akımı Direnç
3. Elektrik Akımı Potansiyel Farkı OHM Kanunu
4 Elektrik Akımı Dirençlerin Bağlanması
5 Eşdeğer Dirençle İlgili Problem Çözümleri
6 Elektrik Akımı ile İlgili Örnek Çözümler 1
7 Elektrik Akımı ile İlgili Örnek Çözümler 2
8 Elektrik Akımı Üreteçlerin Bağlanması
9 Elektriksel Enerji Elektriksel Güç
10 Elektrik Akımı Lambalı Devreler 1
11 Katıların Basıncı
12 Katı Basıncı İle İlgili Örnekler
13 Manyetizma Mıknatıs ve Özellikleri
14 Mıknatıs ve Özellikleri
15 Sıvı Basıncı
16-Sıvı Basıcı Örnekler
17-Basınç Paskal İlkesi
18-Paskal İlkesi İle İlgili Örnekler
19 - Gaz Basıncı
20-Gaz Basıncı Örnekler -1
21-Gaz Basıncı Örnekler 2
Akışkanların Basıncı
SORU VE DENEME ÇÖZÜMLERİ
X
PAYLAŞ:
X