SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Akademik Eğitim Kanalı
İLKOKUL
1. Sınıf
1. Sınıf Türkçe
1- E Sesi
2- L sesi
3 - A Sesi
4- K sesi
5- İ sesi
6 - N sesi
7 - O sesi
8 - M sesi
9- U sesi
10- -T sesi
11- Ü sesi
12- Y sesi
13 - Ö Sesi
14 - R sesi
15- I sesi
16 - D Sesi
17- S sesi
18 - B sesi
19 - Kelime Cümle Çalışmaları
20- Ç sesi
21- Z sesi
1. Snıf İngilizce
1 - Sıng And Learn The Letters Of The Alphabet
2- Classroom Objects
2. Sınıf
2. sınıf Matematik
1 - Rakamlar
2 - Onluk Birlik
3- Deste Düzine
4 - Basamak Değerleri
5 - Abaküs
6 - İleriye Ritmik Saymalar
7 - Geriye Ritmik Sayma
8 - Örüntü
9 - Sayıları Karşılaştırma
10 - Yakın Onluğa Yuvarlama
11- Toplama İşlemi
12 - Eldeli Toplama
13 -Verilmeyen Toplananı Bulma
14- Toplamı Tahmin Etme
15 - Çıkarma İşlemi
16 - Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi
17 - Zihinden Çıkarma İşlemi
18 - Çıkarma İşleminde Verilmeyen Terimleri Bulma
19- Çıkarma İşleminde Farkı Tahmin Etme
20 - Eşitlik
21 - Sıvıları Ölçme
22 - Çarpma İşlemi
23 - Problemler
24 - Geometrik Cisimler ve şekiller
25 - Geometrik Cisimler
26 - Yer Yön ve Hareket Belirtelim
27- Simetri
28 - Geometrik Örüntüler
29 - Çarpma İşlemi 2
30 -Çarpma İşlemi 3
2. sınıf Türkçe
1- Hece Bilgisi
2 - Alfabetik Sıra
3 - Eş Anlamlı Sözcükler
4 - Zıt Anlamlı Kelimeler
5 - Harf Bilgisi
6 - Cümle Bilgisi
7 - Olumlu ve Olumsuz Cümleler
8 - Eş Sesli -Sesteş -Sözcükler
9 - 5N 1K
3. Sınıf
3. Sınıf Matematik
1 - Doğal Sayılar Üç Basamaklı Doğal Sayılar
2 - Basamak Adları
3 - En Yakın Onluğa Ve Yüzlüğe Yuvarlama
4 - Doğal Sayıları Karşılaştırma
4. Sınıf
4. Sınıf Matematik
1- Dört Basamaklı Doğal sayılar
2- Beş ve Altı Basamaklı Doğal Sayılar
3- Sayı Oluşturma
4- Doğal Sayılarda Yuvarlama
5- Doğal Sayılarda Sıralama ve Karşılaştırma
6- Sayı Örüntleri
7- Doğal Sayılarda Toplama İşlemi
8- Toplamları Tahmin Etme ve Ardışık Sayıları Toplama
9- Toplama işlemi Problemleri
10- Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi
11- Çıkarmada Bilinmeyeni Bulma
12-Çıkarma işleminde Verilmeyen rakamı bulma
4. Sınıf Türkçe
1- Harf Bilgisi
2-Ses Olayları
3- Hece Bilgisi
4- Sözcükte Anlam 1
5-Cümlede Anlam 2
6- Türkçe Sözlük Sıralaması
7- Atasözü ve Deyimler
8- Adlar
9- Ekler ve Kökler
10- Adın Halleri
11- Soyut-Somut Adlar
12- İşaret Adılları
13- Kişi Adılları
14- Soru Adılları
15- Belgisiz Adıllar
16- Sıfatlar
17- Belirtme Sıfatları
18-Eylemde Anlam
19-Eylemde Kişi
20-Eylemde Zaman
21- Cümle Bilgisi
22- Cümlenin Ögeleri
23- 5 N 1K Soruları
24- Karşılaştırma Cümleleri
25-Neden Sonuç İfadeleri
26- Nokta
27-Virgül
28- Soru İşareti
29- Ünlem İşareti
30-Noktalama İşaretleri Yay ve Ayıraç
31- İki Nokta
32- Kısa Çizgi
33- Yazım Kuralları 1
34- Yazım Kuralları 2
35-Yazım Kuralları 3
4. Sınıf İngilizce
1- INTRODUCTION UNIT 4TH GRADE
2- School Subjects 4th Grade
ORTAOKUL
5. Sınıf
5. Sınıf Matematik
1-Doğal sayıların okunuşu ve yazılışı
2-Sayı Örüntüleri
3-En Çok 5 Basamaklı Sayılarda Toplama
4- İki basamaklı Doğal Sayılarda Zihinden Toplama çıkarma
5- En çok üç basamaklı Doğal Sayılarla çarpma işlemi
6- Doğal Sayılarda Bölme İşlemi
7- Dört İşlem Gerektiren Doğal Sayı Problemleri
8- Bir Doğal Sayının Karesi-Küpü
9 -Parantezli İşlemler
10- Birim Kesirler- Bileşik ve tam sayılı kesirler
11- Denk Kesirler ve Sıralama
12- Kesirlerle Hesaplamalar-Prçadan Bütüne Bütünden Parçaya
13-Kesirlerle İşlemler Toplama -Çıkarma
14-Ondalık Gösterim
15-Ondalık Gösterimlerin Basamak Değerleri
16-Ondalık gösterimleri verilen sayıları Karşılaştırma
17-Ondalık gösterimlerde Toplama çıkarma işlemi
18-Yüzdeler
19- Kesir -Ondalık Gösterim-Yüzde İfadeler
20- Bir çokluğun Yüzdesini Bulma
21- Doğru -Doğru Parçası ve Işın
22- İki Noktanın Birbirine Göre Konumu
23 -Açılar
24- Üçgenler ve Dörtgenler
25- Üçgenler ve Dörtgenlerin İç açıları Toplamı
26- Veri İşleme
27- Uzunluk Ölçme
28- Zaman Ölçme
29- Dikdörtgenin Alanı
30- Dikdörtgenler Prizması Açınımı
5. Sınıf Türkçe
1-Sözcükte Anlam
Sözcükler Arası Anlam ilişkileri
3-Soyut- Somut Genel-Özel
4-Deyimler
5-Cümlede Anlam 1
6-Cümlede Anlam 2
7-Atasözleri ve Özdeyişler
8- Paragrafta Konu-Anafikir
9-Paragrafta Kişi
10-Şiir Düz Yazı
11-Hikaye -Masal -Fıkra
12-Haber Metni 5N1K
13- Mektup Dilekçe
14-Sözcükte Yapı
15- Ses Bilgisi 1
16-Ses Olayları 1
17-Ses Olayları 2
18- Noktalama İşaretleri
19- Yazım Kuralları
20- Bağlaçlar
5. Sınıf Fen Bilimleri
1-Canlıların Dünyası
2-Canlıların Dünyası -Hayvanlar
3-Elektrik Devre Elemanları 1
4-Elektrik Devre Elemanları 2
5- Güneş Dünya Ay 1 ve 2 Bölüm
6-Güneş Dünya Ay 3 ve 4 Bölüm
7- İnsan Ve Çevre İlişkisi
8-İnsan ve Çevre - Biyoçeşitlilik
9-Işığın Yayılması ve yansıması
10-Kuvvetin Ölçülmesi
11-Madde Isı ve Sıcaklık
12-Maddenin Ayıt Edici Özellikleri
13-Maddenin Hal değişimi
14-Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme kuvveti
15-Tam Gölge
16 Yıkıcı Doğa Olayları
5. Sınıf Sosyal Bilimler
1- Birey ve Toplum
2-Kültür ve Miras Tarihe Yolculuk
3-Kültür ve Miras - Güzel Ülkem
4-İnsanlar Yerler ve Çevreler -Haritayı Tanıyorum
5- İnsanlar Yerler ve Çevreler -Nerede Yaşanır
6- İnsanlar Yerler ve Çevreler -İklim ve yaşam
7- Bilim teknoloji ve Toplum- Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım
8-Üretim Dağıtım Tüketim
9-Üretim Dağıtım Tüketim -yaşadığım Yerde Ekonomik ffaliyetler
10 - Etkin Vatandaşlık
11-Küresel bağlantılar
5. Sınıf İngilizce
1- Web to be 5th grade
2-There ıs-There are
6. Sınıf
6. Sınıf Türkçe
1-İsimler
2 - İsim Çekim Ekleri
3-Zamirler
4 - Cümlede Anlam
6. Sınıf Matematik
1 - Üslü İfadeler
2 - İşlem Önceliği
3-Dağılma Ortak çarpan ve Parentezi özelliği
4- Çarpanlar ve Katlar
5- Bölünebilme Kuralları
6- Kümeler
7- Doğal Sayı Problemleri
8 - Doğal sayı Problemleri
9 - Kesirlerde Karşılaştırma ve Sayı Doğrultusunda Gösterme
10- Kesirlerde Toplama Çıkarma İşlemi
11- Tam sayılar
6. Sınıf Fen Bilimleri
1- Güneş Sistemi
2- Güneş ve Ay Tutulması
6. Sınıf Sosyal Bilimler
1- Birey ve Toplum Değişen Rollerim
2 -Birey ve Toplum Birlikte daha güçlüyüz
3- Birey ve toplum Ön yargılarımı kırıyorum
4- Kültür ve Miras Destan Ve Yazıtlarda Türkler
5- İslamiyetin Doğuşu ve Değişim
6- İslamiyet ve Türkler
7 - Yeni Yurt Anadolu
8- Medeniyete Yön Veren Yollar
9- Dünyanın Neresindeyim
10- Ülkemin Güzellikleri Haritada
11- Ülkemin Zenginlikleri Haritada
12- Çevremizde Kimler Yaşıyor
13- Sosyal Bilimler ve Toplum
14 - Hayalimdeki Gerçek
15- Araştırma yapıyorum
16-Üretim Dağıtım Tüketim Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor
17- Dünyamıza Sahip Çıkalım
18- Bir Projem Var
19- Vergilerimizle Aydınlık Yarınlara
20- Mesleğimi Seçiyorum
21- Nasıl Bir Yönetim
22- Üç Kuvvet
23- Yöneticilerimiz ve Biz
24- Hayatın İçinde Demokrasi
25- Haklarımın Bilincindeyim
26- Kadın Ve Toplum
27-Komşularımız ve Kardeşlerimiz
28-Ticari ilişkilerimiz
29- Lider Türkiye
30- Kültürümüze Sahip Çıkalım
7. Sınıf
7. Sınıf Türkçe
1- Fiillerde Kip
2-Fiillerde Olumsuzluk
3 - Fiiller 1. Bölüm
4 - Fiiller 2. Bölüm
5 - Fiillerde Anlam Zaman Kayması
6 - Ek Fiil 1. Bölüm
7 - Ek Fiil 2. Bölüm
8- Cümlede Anlam1
9 - Cümlede Anlam 2
10 - Cümlede Anlam 3
11- Paragrafta Anlam 1
12- Paragrafta Anlam 2
13 - Sözcükte Anlam
14 - Tablo Ve Grafik Yorumlama
15 - Zarf Belirteç
16 - Zarf Soru Çözümü
7. Sınıf Matematik
7. Sınıf Fen Bilimleri
1- Uzay Araştırmaları
2- Gök Cisimleri
3 -Hücrenin Yapısı ve Özellikleri
4- Hücre Organelleri
5 -hücre kromozom
6- Hücrenin Tarihsel Gelişimi
7- Enerji dönüşümü
8- Kuvvet,İş ve enerji İlişkisi
9- Aynalar
10- Işığın Kırılması ve Mercekler
11- Işığın Soğurulması
12- Kütle Ve Ağırlık
13 - Mitoz Bölünme
7. Sınıf Sosyal Bilimler
1- İnsandan İnsana Giden Yol -İletişimin Gücü
2- >Hızlı İletişim Güçlü Toplum İletişim Özgürlüğü
3 - Beylikten Cihan Devletine 1 Bölüm
4 - Beylikten cihan devletine bölüm 2
5 - İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
6 - Avrupa da Uyanış
7- Değişen Dünyada Değişen Osmanlı
8 - Nereye Yerleşelim
9 - Tablo Ve Grafiklerle Ülkemiz
10 - Doğduğun Yermi? Doyduğun Yermi?
11 - Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğüm Var.
12 - Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
13 - Bilimin Öncüleri
14 - Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
15- Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı
8. Sınıf
8. Sınıf Türkçe
1- Fiilimsiler -Eylemsiler
2-Fiilde Çatı
3- Cümlenin Ögeleri 1. Bölüm
4- Cümlenin Ögeleri 2. Bölüm
5-Cümle Türleri -1
6- Anlama dayalı Anlatım Bozuklukları
7- Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları
8. Sınıf Matematik
1-Asal Çarpanlar ve Katlar
2- Asal Çarpanlar Örnek Çözümler
3- ebok ebob 1.Bölüm
4- ebok ebob 2.Bölüm
5- Üslü İfadelere giriş
6- Üslü İfadelerde Toplama Çıkarma Çarpma İşlemleri
7- Üslü İfadelerde Bölme İşlemi
8-Dönüşüm geometrisi -Simetri
9 - Basamak Çözümlemesi
10 - Çok büyük ve Çok Küçük Sayılar
11- Kareköklü Sayılar
12- Kareköklü sayılarda Çarpma ve Bölme işlemi
8. Sınıf Sosyal Bilgiler
1- Uyanan Avrupa Ve Sarsılan Osmanlı
2 - Mustafa Kemal'in Çocukluk,Eğitim ve Askerlik Hayatı
3 - Milli Uyanış 1 Dünya Savaşı
4 - 1 Dünya Savaşında Osmanlı devleti
LİSE
9. Sınıf
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
1- Sözcüğün Yapısı - Kök
9. Sınıf Fizik
1- Fizik Bilimine Giriş
2- Fiziğin Alt Alanları
3- Fiziksel Niceliklerin sınıflandırılması
4-Madde ve Özelikleri Kütle Ve Hacim konu
5-Madde ve özellikleri Hacım soru ve çözümleri
6- Özkütle
7-Karışımların Özkütlesi
8-Madde ve Özellikleri-Dayanıklılık-Adezyon-Kohezyon-Kılcallık-Yüzey Gerilimi
9-Madde ve Özellikleri-Dayanıklılık-Adezyon-Kohezyon-Kılcallık-Yüzey Gerilimi Örnekler
10- Hareket Konum Yer Değiştirme
11- Hareket Hız ve sürat
12-Hareket Hız Sürat Soru Çözümleri
13-Hareket İvme
14 - İvmeli Hareket Problemleri
15- Kuvvet Çeşitleri
16-Kuvvet Çeşitleri Örnekleri
17 - Newton Hareket Yasaları
18 - Newton Hareket Yasaları Örnek soru çözümleri
19 - Sürtünme Kuvveti Konu
20 - Sürtünme Kuvveti soru çözümleri
21 - İş Konu Anlatımı
22 - İş İle İlgili Örnekler
23 - Güç
24 - Kinetik Enerji
25 - Potansiyel Enerji Konu
26- Enerjinin Korunumu
27 - Enerjinin Korunumu Örnekler
28- Isı Sıcaklık -Termometre
29- Isı Sıcaklık 2
30- Isı alışverişi -Isıl Denge
31- Isı -Hal Değişimi
32- Isı Hal Değişimi Soru Çözümleri
33-ısı İletim Yolları
34- Katılarda Genleşme
35- Sıvılarda ve Gazlarda Genleşme
36- Genleşme Örnek Problemleri
37-Sürtümne ve Dokunma İle Elektriklenme
38- Etki ile elektriklenme
39 -Elektroskop
40- Elektriksel Kuvvet
41-Elektrik Alanı
42- Elektrostatik Problemleri Çözümü
9. Sınıf Matematik
1- Mantık
2-Kümeler
9. Sınıf Kimya
1- Kimya Bilimi
2- Kimya -Kimya Disiplinleri
3 -Kimya Alanı İle İlgili Meslekler-Kimyanın Sembolik Dili
4 -Kimyanın Sembolik Dili Soru Çözümü
9. Sınıf Biyoloji
1 - Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
9. Sınıf Coğrafya
1- Doğa ve insan Etkileşimi 1
2- Büyük İklim tipleri
3- Koordinat Sistemi ve Konum
9. Sınıf Tarih
1- Tarih ve Tarih Yazıcılığı
2 - Tarih Öncesi devirler Kabataş devri
3 - Tarih Öncesi Devirler Maden Devri
10. Sınıf
10. Sınıf Fizik
1-Elektrik Akımı -Akım Şiddeti
2- Elektrik Akımı - Direnç
3-Elektrik Akımı -Potansiyel Fark OHM Kanunu
4- Elektrik Akımı - Dirençlerin bağlanması
5-Eşdeğer Dirençle İlgili Problem Çözümleri
6- Elektrik Akımı ile ilgili Örnek Çözümleri 1
7- Elektrik Akımı Örnek Çözümleri 2
8-Elektrik Akımı -Üreteçlerin Bağlanması
9-Elektriksel Enerji-Elektriksel Güç
10- Elektrik Akımı Lambalı Devreler
11-Katıların Basıncı
12-Katı Basıncı ile ilgili Örnekler
13- Mıknatıs ve Özellikleri
14 -Mıknatıs ve Özellikleri Örnek Problemler
15- Sıvı Basınç Konu
16-Sıvı Basıcı Örnekler
17- Basınç Paskal İlkesi
18-Paskal İlkesi İle İlgili Örnekler
19 - Gaz Basıncı
20-Gaz Basıncı Örnekler -1
21-Gaz Basıncı Örnekler 2
22- Akışkanların Basıncı
23- Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konu
24- Sıvıların Kaldırma Kuvveti Soru Çözümleri
25-Sıvıların Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü 2
26- Dalga Hareketi 1
27- Dalga Hareketi 1 Soru Çözümü
28- Dalga Hareketi
29 -Yay Dalgalarının Hızı Yansıması ve iletilmesi Soru Çözümü
30 - Dalga Hareketi 2 Yay Dalgalarının Hızı yansıması ve iletilmesi Konu an
11.Sınıf
11. Sınıf Fizik
1-Newton Hareket Kanunu
2 -Düşey Atış Konu Anlatımı
3 - Düşey Atış Soru Çözümü
4 - Serbest Düşme
5- Düşey Atış Soru Çözümü 2
6 - Yatay Atış Konu Anlatımı
7 - Yatay Atış Soru Çözümü
8 - Eğik Atış Konu anlatımı
9 - Eğik Atış Soru çözümü
10 - İtme Momentum 1
11 - Newton Hareket Kanunları 1
12 - Hareket Kanunları ve Uygulamaları
13 - İtme Momentum İlişkisi Soru Çözümü
14 - İtme Momentum Çarpışmalar Esnek Çarpışma
15 - İtme Momentum Esnek Olmayan Çarpışmalar
11. Sınıf Kimya
1 - Gazlar 1
2- Gazlar2 Toriçelli Deneyi
12.Sınıf
12. Sınıf Fizik
1 1- Düzgün Çembersel Hareket Konu anlatımı
2 Düzgün Çembersel Hareket Soru çözümü 1
3 -Düzgün çembersel hareket Soru Çözümü 2
4- Düzgün Çembersel Hareket Soru çözümü 3
5 -Dönerek Öteleme Hareketi
6- Dönme Kinetik Enerjisi ve Eylemsizlik Momenti
7 - Açısal Momentum Konu
8- Açısal Momentum Dönme kinetik Enerjisi Soru Çözümü
9- Genel çekim Kuvveti ve Çekim Potansiyel Enerjisi
10- Genel Çekim Kuvveti örnek sorular
11- Kepler Yasaları
12 -Harmonik hareket 1
13 - Basit Harmonik Hareket 2 Hız ve İvme Denklemi
14 - Basit Harmonik Hareket Yay Sarkacı ve basit sarkaç - 1
15- Basit Harmonik Hareket Yay Sarkacı ve basit sarkaç 2 - Problem çözümü
12. Sınıf Tarih
1- İslam Tarihi
12. Sınıf Kimya
1 - Kimya Elektrik indirgenme -yükseltgenme tepkimeleri 1
2 - Kimya Elektirik indirgenme yükseltgenme tepkimeleri2
YAŞAMA DAİR VİDEOLAR
1-Kadının Tarihteki Yeri
2-Dünden Bugüne Anayasalarımızda Ulusal Egemenlik Kavramı
3-Pazartesi Konuşmaları İdil Selen Sangün
4-Neden Paslanmaz Çelik Üretemiyoruz
5-Genç Karikatüristler
X
PAYLAŞ:
X