SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Okul Aile Birliği
OKUL AİLE BİRLİĞİ
 
Okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasındaki iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici etkinlikleri desteklemek  okulun ve maddi olanaklardan yoksun örgencilerin, eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birliklerdir.
• Okulun yöneticileri, öğretmenleri ve okulun tüm öğrenci velileri doğrudan doğruya Okul Aile Birliğinin üyesidir.
• Okul Aile Birliği MEB / Okul Aile Birliği yönetmeliğine göre çalışmalarını sürdürür.

• Genel Kurul, birlik üyelerinden meydana gelir. Genel Kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar toplanır ve o eğitim öğretim yılı için görev yapacak yönetim ve denetleme kurulu üyelerini seçer. Seçilen kurul belirli tarihlerde toplantılar yaparak faaliyetlerini planlar ve gerçekleştirir.

PAYLAŞ:
X