SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Okul Müdürü


               Eğitim, yaşam boyu devam eden bir öğrenme sürecidir. Eğitimin çok yönlü olması bireyin toplumda kendine sağlıklı bir yer edinmesi açısından önemlidir. Başarı, insani değerlerle taçlandırılmadıkça bireye fayda sağlamaz. Bilim, sanat, spor, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu okulumuzda öğrencilerimize demokratik, kişisel farklılıklara saygılı ve çağdaş bir eğitim ortamı sunuyoruz.  

               Mustafa Kemal Atatürk:  “Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.” diyerek okulun eğitimdeki yerinin oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Okulumuzda Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, okuyan, araştıran ve bu doğrultuda yaratıcı fikirler ortaya koyan, 21. yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip, bu yüzyılın dinamiklerine uyumlu, yaşadığı çevreye duyarlı, dünyayla bütünleşmiş, lider karakterli gençler olarak geleceğe hazırlanmalarını hedefliyoruz.

               Özgün çalışmalarımızla öğrencilerimizin, akademik ve ulusal sınav başarılarını en üst düzeye taşırken; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gerekli tüm imkân ve desteği sağlayarak bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz.

               Bu anlayışla yetiştirilen gençlerin vatanına, bayrağına ve milletine gönülden bağlı;  bilimde, fende, sanatta ve sporda fark yaratarak topluma faydalı bireyler olacaklarına inancımız tamdır.

               Saygılarımla.                                                                                                                                         İlhami Serdar KARAMAN
                                                                                                                               Özel Başkent Ortaokulu Müdürü

 

 


 
PAYLAŞ:
X