SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Türkçe

Ulu Önder ATATÜRK : “Toplumların gerçek hedefe, mutluluğa erişebilmesi için iki orduya ihtiyaç vardır: Birisi ulusun hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu.’’ demiştir. Gerçek zaferin, kültür ordusu ile kazanılacağını belirtmiştir. Bir milletin kültürü, dilinin zenginliğine bağlıdır. Bizler de aynı felsefeyi benimsiyor, Türk dilinin ve kültürünün zenginleşmesi için çalışıyoruz.

HEDEFİMİZ

Türkçe dersinin genel hedefi: Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda Türk dilini doğru ve etkili kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı olan, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

TÜRKÇE DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER

Dersin hedefleri; güncel konularla bütünleştirilerek öğrencilerin okuma, yazma, konuşma, dinleme, görsel okuma, sunum yapma becerilerini geliştirmeye yönelik, etkili yöntem ve tekniklerin kullanıldığı çalışmalar yapılır.

Okul kütüphanemiz sınıfımızın bir parçasıdır. Türkçe dersi, haftada bir kütüphane ortamında öğrencilerin hikâyeler, masallar, romanlar  okuması, okudukları üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmesi şeklinde yürütülür. Öğrencilerin birbirlerinin kitaplıklarından yararlanması sağlanır.

Kitap ve edebiyat sevgisi, yazılı metinlerin yanında şiirden yola çıkılarak da aşılanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimize şiirler yazdırılır ve şiir defteri tutturulur.

Okumaktan zevk alan, ifade becerisi yüksek bireyler olarak öğrencilerimizin her sene okudukları kitapları tanıttıkları “Kitap Sergisi” etkinliği 5. ve 6. sınıf düzeyinde yapılır.

Kültür Festivali kapsamında, Türk ve Dünya kültürünün tanıtılmasını sağlayan etkinlikler yapılır.

Öğrenciler arasında iş birliği ve paylaşımı arttırmak, öğrencilere okuma ve yazma sevgisi kazandırmak, öğrencilerin bir konudaki görüşlerini kendi ifadeleriyle anlatabilme becerilerini geliştirmek amacıyla sınıfta şiir ve öykü yazma çalışmaları, münazaralar ve sunumlar yaptırılır.

Türkçe dersinde kazanılan beceriler yarışmalara, tören ve bayramlara, sergilere, yıl sonu gösterilerine kaynaklık etmektedir. Üretilenler, okul yaşamının değişik alanlarında kullanılır.

Öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarıyla tanışmalarını sağlayacak ortamlar oluşturularak, okuma zevkinin geliştirilmesine çalışılır.

Yüz yüze ve uzaktan eğitim modelinin birlikte gerçekleştiği "Hibrit Eğitim Modeli"yle öğrencilerimizin gelişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler bulup hazırladığımız dijital eğitim içerikleriyle derslerimizi takip etmekteyiz. Uygulamaya dayalı etkinlikli öğrenme modeliyle öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirip kendilerini keşfetmelerini sağlamaktayız

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Her eğitim-öğretim yılının başında yapılan sınavla öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçülür.  Yıl boyunca öğrencilerin akademik gelişimleri takip edilerek kazanımlara ne ölçüde ulaştıkları belirlenir.

Türkçe dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ve kazanımlar dikkate alınarak, her dönem 2 yazılı sınav yapılır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel çalışma ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Proje görevleri, önceden hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre notla değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

Proje Değerlendirme Ölçeği:

 • Planlama, hazırlama ve öğretmenle işbirliği
 • Konunun bütünlüğü, anlaşılırlığı, doğruluğu
 • Dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluğu
 • Gerekli materyallerin kullanımı
 • Temizlik ve sayfa düzeni
 • Kaynaklardan yararlanma ve araştırma
 • Projenin zamanında teslim edilmesi

Yazılı sınavlar, projeler ve öğrencinin sınıf içi performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notunu etkiler.

TÜRKÇE DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

Sevgili Öğrenciler,          

 • Anlam bilgisi Türkçe dersinin en önemli konusudur. LGS sorularının %80-85’i bu konudan çıkmaktadır. Bu konuda başarı sağlamanın en etkili yolu da kitap okuma alışkanlığının sürekli olmasıdır. Bu nedenle ayda en az 2 kitap okumalısınız.
 • Anlam bilgisini geliştirmek ve sözcük hazinesini zenginleştirmek amacıyla, sözlük kullanmalısınız. Okuduğunuz kitap hakkında paylaşımlarda bulunmanız ifade yeteneğinizi de geliştirecektir.
 • Metinlerde ve günlük okuma etkinliklerinde karşılaştığınız, anlamını bilmediğiniz deyim, atasözü ve özdeyişleri anlayabilmek için sözlük kullanma alışkanlığı edinmeli ve bunu sürekli hale getirmelisiniz.
 • Ev ödevlerinde ve sınıf etkinliklerinde yapılan Türkçe kitabındaki alıştırmalar, ayrıntılı yazılmalıdır. Kısa yazılan cevaplar anlam bilgisiyle ilgili algılamayı geliştirmez.
 • Paragraf soruları uzun olmasından dolayı zor olarak algılanan aslında en kolay olan sorulardır.  Çünkü cevap parçanın içinde gizlidir. Bu konuda başarılı olmak için bol paragraf sorusu çözmeli ve düzenli kitap okunmalıdır.
 • Müfredata göre dil bilgisi konuları işlendikten sonra bir sonraki konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için  tekrar çalışmalarını planlı olarak yapmalı ve test çalışmalarıyla konuyu pekiştirmelisiniz. Anlamadığınız soruları öğretmeninize sormalısınız.

PAYLAŞ:
X