SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Fen Bilimleri

FEN BİLİMLERİ DERSİ

Bilgi üretimi; çevrede olup bitenleri merak ederek, merak edilenleri araştırarak ve araştırma sonuçlarını paylaşarak gerçekleşir. Fen, sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur. Fen Bilimleri bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizde merak uyandırarak araştırma yapmaya, analitik düşünmeye teşvik etmek ve problem çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Fen Bilimleri dersleri “ DUYDUM UNUTTUM, GÖRDÜM HATIRLADIM, YAPTIM ÖĞRENDİM ’’ ilkesinden hareketle, yaparak yaşayarak öğrenme tekniği esas alınarak işlenmektedir.

FEN BİLİMLERİ DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER:

Laboratuvar çalışmaları: Fen bilimleri dersinde öğrenme ortamı düzenlenirken özellikle laboratuvarda gruplarla çalışmak etkin bir öğretim stratejisi olarak kullanılır. Bu çalışma sistemi ile öğrencilerimiz yaparak yaşayarak , bilimsel çalışma basamaklarını kullanarak çevreyi gözlemler ve sebep sonuç ilişkisine dayandırarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirirler.

Kulüp Çalışmaları: Hafta içi sosyal etkinlik saatinde yürütülen Fen kulübü ve STEM etkinliklerimizle, öğrencilerimizin Fizik, Kimya ve Biyoloji alanları ile ilgili becerileri analiz ve değerlendirme düzeyine çıkartılır. Fen kulübünün yanı sıra ROBOTİK ve STEM MAKERS kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kulüp çalışmaları ile günlük hayatta karşılaştıkları olayların bilimsel dayanağını laboratuvar çalışmalarıyla öğrenirken, grup çalışmaları sayesinde paylaşım, sorumluluk alma, kritik düşünme ve problem çözme gibi zihinsel ve sosyal becerileri gelişir.

Alan Gezileri: Öğrencilerimizin sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemek için her yıl alan gezileri düzenlenmektedir. İzmir Uzay Kampı, ODTÜ Bilim Merkezi, yakın çevre üretim tesisleri ( Bal Fabrikası, Su Arıtma Tesisi, Geri Dönüşüm Tesisi …) gibi geziler gerçekleştirilmiştir.

Bilim Fuarı: Geleneksel olarak düzenlediğimiz bilim fuarımızın amacı; öğrencilerimizde Fen Bilimlerine karşı merak ve heves uyandırmak, teorik bilgiyi somut uygulama alanlarına dönüştürme deneyimi yaşatmak, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymalarını sağlamaktır.

Bilim Kültür ve Sanat Festivali: Araştırma, yorumlama, kendini ifade edebilme becerilerini ön plana çıkaran proje ödevleri ile yıl içerisinde kulüplerde yürütülen çalışmalar sene sonunda düzenlenen festivalde sergilenir.

ÖĞRENCİLERİN TAKİBİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ:

Her eğitim-öğretim yılının başında yapılan sınavla öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçülür. Yıl boyunca akademik gelişimleri takip edilerek kazanımlara ne ölçüde ulaştıkları belirlenir.

Fen Bilimleri dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçları ve kazanımları dikkate alınarak sınavlar uygulanır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.

Öğrencilerin takibi K12NET sistemi üzerinden yürütülür. Öğrenci-öğretmen-veli işbirliği düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilir.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Proje görevleri, önceden hazırlanıp öğrencilere verilen değerlendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarına göre notla değerlendirilir. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Fen laboratuvarı çalışmaları, ders ve etkinliklere katılım notu olarak değerlendirilir.

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE FEN BİLİMLERİ DERSİ

Akademik Eğitim Kanalı içeriğinde yer alan  konu, etkinlik ve soru çözümü videolarının aktif kullanımı hibrit eğitim sürecinde öğrencilerimizin öğrenme sürecini başarıyla sürdürmelerini sağlamıştır.

Hibrit eğitim sürecinde de yaparak yaşayarak öğrenmeye devam ediyoruz. Derslere çevrim içi katılan öğrencilerimizin de deney ve etkinlikleri evlerinde yapabilecekleri güvenli materyalleri kullanarak gerçekleştirmelerini sağlayarak tam öğrenme için gerekli koşulları oluşturuyoruz.

Fen Bilimleri bölümü olarak tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde değişim ve gelişime uyum sağlayarak öğrencilerimizin en yüksek düzeyde öğrenmelerini gerçekleştirebilmesi için etkinliklerimizi çevrim içi süreçte gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu süreçte;

  • Evde deney etkinlikleri
  • Çevrim içi seminer- “İnsanlığın Dünya Dışında Ayak Bastığı Tek Gök Cismi-Ay ve Evreleri”
  • Çevrim içi seminer- “Uzayın Derinliklerine Online Yolculuk”
  • Münazara etkinliği
  • Araştırma Görevleri ve Sunumları
  • Okullarda Orman Programı/Orman Bayrağı

etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

PAYLAŞ:
X