SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Genel Bilgiler
 
1. Haftalık Bülten
Okulda o hafta yapılacak olan tüm etkinlikler (veli toplantıları, sosyal aktiviteler vb. konular) hazırlanan Haftalık Bülten’e konulur ve web sayfasında yayınlanır. 
2. Devam-Devamsızlık Bilgileri
Öğrencilerin okula düzenli olarak devam etmeleri zorunludur. 
•    Günlük toplam ders saatinin 2/3’ ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. 
•    İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. 
•    Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi  10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
•    Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
•    Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılması gereken öğrenci, ancak veli veya velilerinin bildirdiği bir yetişkin ile ilgili müdür yardımcısının onayıyla okuldan ayrılabilir.
 
3. Okula Geç Kalma
Okula geç gelen öğrenci, özrünü öğretmenine bildirerek derse girer, öğretmen öğrencinin geldiği saati yoklama fişinin arkasına not alır, bu kural ara dersler için de geçerlidir. Derse geç kalınması durumunda ilk dersin ilk 10 dakikasından sonra, ilk derse girmeyenlerle ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen veya geç gelen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Yine her 5 defa geç kalan öğrenci yarım gün yok yazılır. 
 
4. İzinli Sayılma
•    Yurt içinde ve yurt dışında bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez. Ancak, faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz.
 
5. Öğrenci Kılık-Kıyafeti
Öğrenci forması, öğrencilerin her sabah ne giyeceklerini düşünmek için zaman ve zihinsel enerji harcamamaları için, aralarında gereksiz ve olumsuz rekabetin oluşmaması için,  dikkatlerini derslere odaklamaları ve böylece öğretime uygun bir ortam yaratmak için önemlidir. Öğrenciler belirlenmiş okul kıyafetini giyerler. 
 
6. Kıyafet Kuralları
•    Öğrenciler okul tarafından belirlenen kılık kıyafet dışındaki giysilerle okula gelemezler. Haftanın çeşitli günlerinde yapılan kılık kıyafet kontrollerinde kılık kıyafeti okul kurallarına uygun olmayan öğrencinin ismi müdür yardımcıları tarafından kaydedilir. İsmi listeye yazılan öğrenci ertesi gün ilgili müdür yardımcısının odasına giderek kılık kıyafetini düzelttiğini göstermek zorundadır. Eğer kılık kıyafetindeki olumsuzluğu düzeltmiş ise ismi listeden silinir. Olumsuzluk devam ederse veli ile de görüşülerek öğrencide davranış değişikliği sağlanması için gerekli basamaklar takip edilir, olumlu bir gelişme olmadığı taktirde yönetmelik gereği öğrenci disiplin kuruluna sevk edilir.
•    Öğrenciler; kolye, küpe, bileklik, yüzük, künye vb. süs eşyası ve aksesuar kullanamazlar. Takı takan öğrencilerin takıları müdür yardımcıları tarafından alınır ve okul çıkışında teslim edilir.
•    Kız öğrenciler tırnak uzatmamalı, oje ya da parlatıcı kullanmamalı, makyaj yapmamalı, saçlarını boyamamalıdır; etek boyları dizin çok üzerinde olmamalıdır.
•    Erkek öğrenciler uzamış saç ve sakalla okula gelemezler. Gelen öğrenciler derse alınmaz.
•    Beden eğitimi derslerinin olduğu günlerde eşofmanlarını yanında getiren öğrenciler ders başlangıcında soyunma odalarında eşofmanlarını giyer, ders bitiminde tekrar formalarını giyerler.
 
7. Ziyaretçiler ile İlgili Uygulamalar
Okula gelen tüm ziyaretçiler, kimlik karşılığında ziyaretçi kartı alır. Güvenlik görevlileri, gelen ziyaretçiyi görüşmek istediği kişi veya bölüme yönlendirmek üzere yardımcı olurlar.
Veli Toplantıları - Her okul yılı için idare tarafından veli toplantısı tarihleri belirlenir ve akademik takvimde, web sayfasında yayınlanır. Toplantı tarihinden önce SMS ile velilere toplantı tarihi ve saati hatırlatılır. Ayrıca gerekli durumlarda öğretmenlerden ya da velilerden gelen talep doğrultusunda da toplantılar düzenlenir.
 
8. Sınıf İçi Davranış Kuralları
•    Öğrencilerimiz ders zili çaldığında öğretmenden önce sınıfta yerlerini alıp ders için gerekli hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmeni beklemelidirler.
•    Öğrenciler sınıf öğretmeninin belirlediği oturma planına uymalı, ders konsantrasyonlarını bozmayacak ve birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde oturmalıdırlar.
•    Öğrenciler sınıf düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinlemeli ve derse katılmalıdırlar.
•    Ders sırasında öğretmenden söz alarak konuşmalı, izin almadan yerlerinden kalkmamalıdırlar.
•    Öğrencilerin verilen ödev ve projeleri zamanında teslim etmeleri sorumlulukları dâhilindedir.
•    Öğrenciler ders sırasında sınıftan dışarıya çıkamazlar, zorunlu olarak çıkmaları gerektiğinde öğretmenlerinden izin almalıdırlar.
•    Ders bitiminde dersliğin kaba temizliği ve düzenini sağlayarak sınıftan ayrılmaktan sorumludurlar.
•    Sınıf başkanları ve yardımcıları sınıf defterlerinden sorumludur. 1. ders saatine girerken müdür yardımcılarından sınıf defterini alır, 8. ders saatinin yoklaması alındıktan hemen sonra defter nöbetçi öğrenci tarafından alınarak müdür yardımcılarına teslim edilir. Ders defterine gelecek herhangi bir zarardan ve yoklama fişine yapılacak herhangi bir müdahaleden sınıf başkanı ve yardımcısı sorumludur. 
•    Ders saati içerisinde geçerli ve çok önemli bir sebebi olan ve rehberlik servisinden yaralanmak isteyen öğrenci -rehber öğretmen ve ders öğretmeni gerekli gördüğü takdirde- müdür yardımcılarının onayı ile dersten alınarak rehberlik hizmeti alabilir.
•    Sınıf temsilcileri, sınıf öğrencilerini sınıf içinde ve okulda temsil ederler. Sınıf öğrencileri arasında sevgi, saygı, güven, hoşgörü, iş birliği ve dayanışma ortamı yaratmak, sınıf öğrencilerinin ürettiği olumlu fikir ve projelerinin gerçekleşmesi için gerekli bilgileri müdür yardımcılarına aktarmak, sınıf içinde eğitim ve öğretimin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için müdür yardımcılarına bilgi vererek iletişim sağlamak, sınıf ve okul için eğitsel kültürel sanatsal ve sportif etkinlik önerilerini müdür yardımcılarına bildirmek, öğrencilerin kendi aralarındaki sorunları çözmeye çalışmak, çözülmeyen problemleri müdür yardımcılarına bildirmek ile yükümlüdürler. Bu nedenle idareye sınıf tarafından sunulması ya da bildirilmesi istenen her türlü (özel olmayan) istek veya şikayet öncelikle sınıf temsilcisine aktarılmalı ve onun aracılığı ile müdür yardımcılarına iletilmelidir.
 
9. Kurumun Teknoloji Felsefesi
•    Okulumuzda teknoloji eğitim öğretim etkinlikleri üniversitemiz tarafından desteklenir.
•    Okul saatlerinde öğrenci-aile iletişimi okul tarafından sağlanır.
•    Elektronik araç-gereçlerin yenilenmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusunda okulumuz duyarlıdır.
•    Öğretim yönetim sisteminde içerik geliştirme konusunda öğretmenler aktif katılım sağlar.
•    Dijital ortamda materyal geliştirme konusunda öğretmenler hizmet içi programlar ile desteklenir.
 
10. Cep Telefonları ve Diğer Elektronik Cihazlar
Cep telefonları, ipod  ile MP3 çalar gibi cihazlar ilk derse girerken kapatılır. Öğle tatillerinde kullanılabilen cep telefonu, ipod  ve MP3 çalarlar, 6. ders saatinin başlaması ile tekrar kapatılır. Cep telefonu, ipod ve MP3 çalarları belirtilen süreler dışında ve derste açık tutan öğrencilerin cihazlarına bir hafta süre ile el konulur, velisine bilgi verilir, bu süre zarfında öğrenciye veya öğrenci velisine hiçbir şekilde verilmez. Aynı şekilde 3 kez ceza alan öğrencilerin davranışları değişmediği takdirde veli ile de görüşülerek öğrencide davranış değişikliği sağlanması için gerekli basamaklar takip edilir, olumlu bir gelişme olmadığı taktirde yönetmelik gereği öğrenci disiplin kuruluna sevk edilir.
 
11. Veli Sorumlulukları
Veli, öğrenci başarısını değerlendirirken sürekli yüksek not beklentisi yerine onun öğrenme sürecindeki gayret ve gelişimini ölçü olarak almalıdır.  Öğrenciyi zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda yönlendirmelidir.  Öğrenciye uygun çalışma ortamı yaratmalıdır. Öğrencinin çabalarını desteklemelidir ancak, çalışmalarını onun yerine hiçbir şekilde yapmamalıdır.
SMS Mesajları: Okul ile ilgili önemli duyurular, servis olanakları elverdiği durumlarda, veli cep telefonuna SMS yolu ile iletilir. Telefon numarası değişikliklerini en kısa sürede Müdür Yardımcılarına ve Halkla İlişkiler Birimine bildirmek velinin sorumluluğundadır. 
 
PAYLAŞ:
X