SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Beden Eğitimi ve Spor

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Sporun Genel Amacı

            Atatürk ilkeleri ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimi’nin Temel Amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı, dengeli, yapıcı, yaratıcı ve üretken; millî kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmelerini sağlamak genel amaçtır.
         
Beden Eğitimi Nedir?

Antik Çağ’ın ünlü düşünürü Platon’a göre: “Zihinsel eğitimiyle bedensel yetilerini en güzel şekilde uyumlu hale getiren ve onları en ölçülü şekilde ruhun hizmetine sokan kişi, tam eğitilmiş ve uyum sağlamış insandır.” düşüncesi bugün de etkinliğini ve geçerliğini korumaktadır.

Çağımızın ünlü pedagoglarından Dr. Karl Gaulhefer: “Bedensel eğitim beden yolu ile gelen eğitimdir. Beden, bu eğitimin etkinlik yapılan yeridir, amaç ise insanın tümlüğüdür.” demiştir

            Beden eğitimi, uygulama, oyun, spor, atletizm, su sporu, jimnastik ve dans kullanımlarını ve anlamlarını araştırmaya ve bunların bireyler ve gruplar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir.

            Bireyin hareket gereksinmesini karşılamak bireyi bedensel, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıklı kılmak için yapılan tüm etkinlikleri  kapsamaktadır.

            İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması; zeki, ruhsal ve bedensel yapısıyla sağlıklı olmasına  bağlıdır.

Beden eğitimi; insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde ilerlemesinde büyük rol oynar. Beden eğitimi bireyin beden sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, jimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.

            Başkent Okullarında  Beden Eğitimi ve Sporun Temel Amacı Nedir?

            Başlıca amacımız, öğrencilerin fiziksel etkinliklere eğilimlerini artırmak ve fiziksel etkinlikler yolu ile gelişimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesi, öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüzde beden eğitimi ve spor, yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.
            Beden Eğitiminin Yararları

1. Sağlığa Destek: Beden eğitimi, etkinliklere katılımı ile çocuğun bedensel formunu ve iskelet sistemini geliştirir.

2. Aktif Yaşam Tarzı: Çocuk, beden eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk olabilir. Aynı zamanda bireysel sorumluluğu gelişir.

3. Pozitif Etkileşim: Beden eğitimi, ortak ve kurallara uygun oyun becerilerini destekleyen doğal bir öğrenme ortamı sağlar, hareket eğitimi etkinlikleri ile çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerisi gelişir.

4. Kendine Güven ve Kendini Gerçekleştirme: Beden eğitimi etkinlikleri çocuklara kendine değer verme duygusunu aşılar.

5. Akademik Başarı: Beden eğitimi “aktif beden, aktif beyin” ilkesini benimser.

Beden Eğitimi Dersi Öğretim Stratejisi:

Beden eğitimi dersi okulumuzda ortaöğretim kademesinde 9-10-11. ve 12. sınıflarda haftalık 2 saatlik ders verilmektedir. Derslerde öğrencilerin spora ilgisini artırma,  onlara spor disiplinini kazandırma ve öğrencilerin aktif olmalarını sağlama amacı ile dersler işlenmektedir.

Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Aktiviteleri Ve Olanakları

Okulumuzun en çok önemsediği ve üstünde durduğu derslerden biri olan beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz birçok spor branşını bir arada görme şansı yakalamaktadır. Beden eğitimi dersinde öğrencilerimizin bir kısmı kondisyon yaparken diğer gruplarda yüzme, basketbol, voleybol gibi imkanlar sağlanmaktadır.

Başkent Ortaöğretim Kurumları olarak, beden eğitiminin amaçları doğrultusunda okulumuzda beden eğitimi dersi haricinde de sportif aktiviteler yapılmaktadır. 
Spor aktivitelerine katılıp kendini geliştiren öğrencilerimiz okulumuzda bulunan çeşitli branşlardaki takımlarımızda yer almaktadır. 

Bu branşlar:  

  • Lise Basketbol A Erkek Takımı
  • Lise Basketbol B Erkek Takımı
  • Lise Voleybol A Kız Takımı
  • Lise Voleybol B Kız Takımı
  • Lise Yüzme A Kız Takımı
  • Lise Yüzme A Erkek Takımı
  • Lise Tenis A Kız Takımı 
  • Lise Tenis A Erkek Takımı 
  • Lise Masa Tenis A Erkek Takımı 
  • Lise Step Aerobik A Karma Takımı

Bunların yanında okulumuzda kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi törenlerimizde, kutlama programı doğrultusunda okulumuzun Dans Kulübü öğretmenleri öğrencilerimizi çalıştırıp dans gösterileri hazırlamaktadırlar.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” Bu doğrultuda biz beden eğitimi öğretmenlerine düşen görev öğrencilerimizin devamlı spor yapmalarını sağlamaktır.  Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok branşta sınıflar arası müsabakalar düzenlemekteyiz. Yapılan müsabakalar öğle arası saat 12.15 ile 12.50 arasındadır. Yapılan müsabakalarımızı şu şekilde sıralayabiliriz: Masa Tenisi Turnuvası, Futsal Turnuvası, Basketbol Turnuvası, Voleybol Turnuvası. Bu müsabakalarda dereceye giren öğrencilerimiz madalya ile ödüllendirilmektedirler.

Başkent Okulları Beden Eğitimi Bölümünün Öğrenciden Beklentileri:

Okulumuzda beden eğitimi derslerinde öğrencilerin derse gelirken beden eğitimi kıyafetlerini ve spor ayakkabılarını  getirmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin  yedek kıyafet getirmeleri gerekmektedir.  

Ayrıca öğrencilerimizin ders sırasında ve sonrasında aktif olmaları, yetenekli oldukları branşlarda okulumuzu gençlik spor müdürlüğünün hazırladığı müsabakalarda temsil etmeleri de önem verdiğimiz konulardandır.
           
Ders Dışı Spor Etkinleri:

Okulumuzda öğrencilerimizin kaynaşmaları ve öğle aralarını daha verimli geçirmeleri için birçok branşta sınıflar arası turnuvalar düzenlenmektedir. Turnuva sonunda dereceye giren sınıf ve öğrencilerimize, başarılarını kutlamak amaçlı kupa ve madalya takdimi yapılmaktadır.           

BASKETBOL

Okulumuzun Erkek A ve B basketbol takımı bulunmaktadır. Erkek B Takımımız 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Basketbol Müsabakalarında Erkek takımımız Adana ikincisi olmuştur.

STEP- AEROBİK

Okulumuzun Step-Aerobik takımı bulunmaktadır. Takımımız 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Step-Aerobik Müsabakalarında Adana Birincisi olmuşlardır. Gençlik “Spor “Bakanlığınca Manisa’da düzenlenen 12-14 Haziran 2023 tarihlerinde okulumuz Türkiye Şampiyonu olmuş okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir.

FUTSAL

Okulumuz Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılında düzenlenen Okullar arası Genç Erkek B Futsal müsabakalarında takımımız tüm maçları kazanarak Adana Birincisi olmuştur.

YÜZME

Okulumuzun yüzme erkek ve kız takımı bulunmaktadır. Yüzme erkek takımımız 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Yüzme Müsabakalarında Adana Birincisi olmuşlardır. Yüzme kız takımımız ise Adana dördüncüsü olmuştur. İki takımımızda Birçok stilde birincilik, ikincilik ve üçüncülük almışlardır. Ayrıca Yüzme Erkek takımımız Kayseri’de düzenlenen grup yarışlarında ilk dörde girerek Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanmışlardır.

 50 m Kelebek Yüzme Stili Dördüncüsü

100 m Serbest Yüzme Stili Dördüncüsü

Serbest Bayrak İkincisi

100 m Kurbağalama Yüzme Stili İkincisi

100 m Sırtüstü Yüzme Stili İkincisi

100 m Sırtüstü Yüzme Stili Dördüncüsü

50 m Kurbağalama Yüzme Stili Üçüncüsü

50 m Kurbağalama Yüzme Stili Üçüncüsü

100 m Kelebek Yüzme Stili Dördüncüsü

Serbest Bayrak Birincisi

Karışık Bayrak Birincisi

200 m Sırtüstü Yüzme Stili Üçüncüsü

 

 

PAYLAŞ:
X