SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Beden Eğitimi ve Spor
 

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

            Beden Eğitimi ve Sporun Genel Amacı

            Atatürk ilkeleri ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı, dengeli, yapıcı, yaratıcı ve üretken; milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştiril¬melerini sağlamak genel amaçtır.

            BEDEN EĞİTİMİ NEDİR?

Antik çağın ünlü düşünürü Platon’a göre “Zihinsel eğitimiyle bedensel yetilerini en güzel şekilde uyumlu hale getiren ve onları en ölçülü şekilde ruhun hizmetine sokan kişi, tam eğitilmiş ve uyum sağlamış insandır.”düşüncesi bugün de etkinliğini ve geçerliğini korumaktadır.

Çağımızın ünlü pedagoglarından Dr.KarlGaulhefer “Bedensel eğitim beden yolu ile gelen eğitimdir. Beden, bu eğitimin etkinlik yapılan yeridir, amaç ise insanın tümlüğüdür.” demiştir

            Beden eğitimi, uygulama, oyun, spor, atletizm, su sporu, cimnastik ve dans kullanımlarını ve anlamlarını araştırmaya ve bunların bireyler ve gruplar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir.

            Bireyin hareket gereksinmesini karşılamak bireyi bedensel, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıklı kılmak için yapılan tüm etkinlikleri  kapsamaktadır.

            İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması; zeki, ruhsal ve bedensel yapısıyla sağlıklı olmasına  bağlıdır.

Beden eğitimi; insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde ilerlemesinde büyük rol oynar. Beden eğitimi bireyin beden sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.

 

            Başkent Okullarında  Beden Eğitimi ve Sporun Temel Amacı Nedir?

            Başlıca amacımız, öğrencilerin fiziksel etkinliklere eğilimlerini artırmak ve fiziksel etkinlikler yolu ile gelişimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesi, öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor, genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır. Günümüzde beden eğitimi ve spor, yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

            Beden Eğitiminin Yararları

1. Sağlığa Destek: Beden Eğitimi, etkinliklere katılımı ile çocuğun bedensel formunu ve iskelet sistemini geliştirir.

2. Aktif Yaşam Tarzı: Çocuk, Beden Eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk olabilir. Aynı zamanda bireysel sorumluluğu gelişir.

3. Pozitif Etkileşim: Beden Eğitimi, ortak ve kurallara uygun oyun becerilerini destekleyen doğal bir öğrenme ortamı sağlar, hareket eğitimi etkinlikleri ile çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerisi gelişir.

4. Kendine Güve ve Kendini Gerçekleştirme: Beden Eğitimi etkinlikleri çocuklara kendine değer verme duygusunu aşılar.

5. Akademik Başarı: Beden Eğitimi “aktif beden, aktif beyin” ilkesini benimser.

Beden Eğitimi Dersi Öğretim Stratejisi :

Beden eğitimi dersi okulumuzda ortaöğretim kademsinde 9., 10.,11. ve 12. sınıflarda haftalık 2 saatlik ders verilmektedir. Derslerde öğrencilerin spora ilgisini arttırma,  onlara spor disiplinini kazandırma ve öğrencilerin aktif olmalarını sağlama amacı ile dersler işlenmektedir.

            BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ AKTİVİTELERİ VE OLANAKLARI

            Okulumuzun en çok önemsediği ve üstünde durduğu derslerden biri olana beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz birçok spor branşını bir arada görme şansı yakalamaktadır. Beden eğitimi dersinde öğrencilerimizin bir kısmı kondisyon yaparken diğer guruplara yüzme, basketbol, voleybol gibi imkanlar sağlanmaktadır.

            Başkent Ortaöğretim Kurumları olarak beden eğitiminin amaçları doğrultusunda okulumuzda Beden Eğitimi dersi haricinde sportif aktiviteler yapılmaktadır. 

            Spor aktivitelerine katılıp kendini geliştiren öğrencilerimiz okulumuzda bulunan çeşitli branşlardaki takımlarımızda yer almaktadır. 

            Bu branşlar:  

Basketbol A Takımı

Basketbol  B Takımı

Futsal  Erkek Takımı 

Voleybol Kız Takımı

Yüzme Kız Erkek Takımı

Tenis Kız Erkek Takımı 

StepTakımı 

            Bunların yanında okulumuzda kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,  24 Kasım Öğretmenler Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi törenlerimizde, kutlama programı doğrultusunda okulumuzun Dans Kulübü öğretmenleri öğrencilerimizi çalıştırıp dans gösterileri hazırlamaktadırlar.

            Beden eğitimi dersleri haricinde öğrencilerimizin okulumuzda bulunan kondisyon salonunda haftanın  4 günü (Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) okul çıkışlarında (16.10 ile 17.00 saatleri arasında) beden eğitimi öğretmenimizin kontrolünde çalışmaları sağlanmaktadır.

            Okulumuzun yüzme havuzundan ise öğrencilerimiz beden eğitimi dersleri dışında haftanın belli gün ve saatlerinde ücretsiz olarak faydalanmaktadırlar. Çarşamba ve cuma günleri 16.30 ile 18.00 arası, cumartesi günleri ise sabah 08.30 -09.30 ya da öğleden sonra 15.00 -18.00 saatleri arasında faydalanabilmektedirler.

           

            Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” Bu doğrultuda biz beden eğitimi öğretmenlerine düşen görev öğrencilerimizin devamlı spor yapmalarını sağlamaktır.  Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok branşta sınıflar arası müsabakalar düzenlemekteyiz. Yapılan müsabakalar öğle arası saat 12.15 ile 12.50 arasındadır. Yapılan müsabakalarımızı şu şekilde sıralayabiliriz: Masa Tenisi Turnuvası, Futsal Turnuvası, Basketbol Turnuvası, Voleybol Turnuvası. Bu müsabakalarda dereceye giren öğrencilerimiz madalya ile ödüllendirilmektedirler.

 

 

            BAŞKENT OKULLARI BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİDEN BEKLENTİLERİ:

            Okulumuzda beden eğitimi derslerinde öğrencilerin derse gelirken beden eğitimi kıyafetlerini ve spor ayakkabılarını  getirmek zorundadırlar.

Aynı zamanda öğrencilerin  yedek kıyafet getirmeleri gerekmektedir.  

Ayrıca öğrencilerimizin ders sırasında ve sonrasında aktif olmaları , yetenekli oldukları branşlarda okulumuzu gençlik spor müdürlüğünün hazırladığı müsabakalarda temsil etmeleri de önem verdiğimiz konulardandır.

            Ders dışı  spor etkinleri:

            Okulumuzda öğrencilerimizin  kaynaşmaları ve öğle aralarını daha verimli geçirmeleri için birçok branşta sınıflar arası turnuvalar düzenlenmektedir. Turnuva sonunda dereceye giren sınıf ve öğrencilerimize, başarılarını kutlamak amaçlı kupa ve madalya takdimi yapılmaktadır.

            TENİS

Okulumuzun Tenis takımı bulunmaktadır . Takımımız 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Tenis Müsabakalarında Adana İkincisi olmuşlardır. İzmir ilimizde düzenlenen Gurup müsabakalarında Adana’mızı en iyi şekilde temsil etmişlerdir.

 

 

            STEP- AEROBİK

            Okulumuzun Step-Aerobik takımı bulunmaktadır. Takımımız 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Step-Aerobik  Müsabakalarında Adana Birincisi olmuşlardır. Türkiye şampiyonasına katılıp Türkiye 3. Olmuştur.

 

 

            BASKETBOL

Okulumuzun Basketbol A-B takımı bulunmaktadır . Takımımız  2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Basketbol   Müsabakalarında Adana Birincisi olmuşlardır.

 

 

            YÜZME

            Okulumuzun yüzme takımı bulunmaktadır . Takımımız 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Yüzme Müsabakalarında Adana Dördüncüsü olmuşlardır. Birçok stilde birincilik almışlardır.

100 m.  Serbest  Adana 1.si

200 m.serbest  Adana 1.si

100 m.sırt Adana 1.si

50 m. kelebek  Adana 1.si

200 m.karışık Adana 1.si

50 m.sırt Adana 2.si

50 m. kelebek Adana 2.si

100 m.kelebek Adana 2.si

100 m. Sırt Adana 3.sü

6* 50 m. bayrak Adana 1.si

4* 50 m. bayrak Adana 1.si

100 m. Serbest Grup 4.sü

6* 50 bayrak Grup 4.sü

4* 50 bayrak Grup 4.sü

GRUP 4. sü olarak Edirne de düzenlenen  TÜRKİYE FİNALLERİNE katılma hakkı kazanıp Adana ilimizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir.

PAYLAŞ:
X