SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
İlke ve Hedefler
 
  İLKE VE HEDEFLER
 
Başkentli öğrenciler, topluma ve doğaya saygılı, değerlerini bilen ve koruyan, öğrenmeye meraklı, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yol alan, laik düşünceden ve demokrasiden ödün vermeyen bireyler olarak hayata hazırlanır.
Öğrencilerin sürekli gelişimini desteklemek, potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağlamak amacıyla, her öğrenci bir birey olarak ele alınır. Soyut ve ezbere dayalı bir eğitim yerine dersler yaşam ile ilişkilendirilerek bilgi somut hale getirilir. Derslerin işlenme sürecinde aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınır.
Öğrenciler sanatta, sporda, bilimde, sosyal ve kültürel faaliyetlerde iç dünyasını, yaşam biçimini ve kurduğu ilişkileri daha iyi anlama olanağı bulur, kazanmak istediği beceri ve davranışları grup ortamı içerisinde deneme şansı yakalar. Kendini ifade eder ve sosyal kişiliği şekillenir.
Sanat atölyelerimizde öğrenciler iç dünyalarını keşfe çıkar. Müzik, resim, fotoğraf, bando, artistik jimnastik, modern dans, eğitimleriyle kişisel gelişimlerini olumlu yönde destekleyerek estetik duygularını ortaya çıkarır ve geliştirirler.
Akademik çalışmaları destekleyen sosyal ve kültürel etkinliklerimiz öğrencilerin ilgilerini canlı, bilgilerini güncel, performanslarını yüksek tutarken bilişsel ve sosyal gelişimlerinde etkili ve kalıcı bir rol üstlenir. Yürütülen sosyal sorumluluk projeleri de öğrencilerimizin başkalarının hayatlarını fark etmelerini sağlar niteliktedir.
Dünya insanı olabilmek için evrensel dil niteliği taşıyan İngilizce dersi, öğrencilerimize anasınıfından itibaren Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilir. Öğrencilerimiz bu eğitim sürecinde, uluslararası platformda yapılan Cambridge ESOL sınavlarıyla performanslarını gösterme imkânı yakalarlar.
Öğrencilerimizin çevresiyle uyumlu ve çevresine duyarlı, insanî değerleri benimseyen bireyler olarak bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden gelişmelerine destek vermek amacıyla kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinde bulunulur. Öğrencilerimizin kendilerini tanıması, ilgi ve yeteneklerinin farkında olmaları, olumlu davranış geliştirmeleri, zamanı etkili kullanmaları, verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri, iletişim ve problem çözme becerileri gibi konularda çalışmalar yapılır. Tüm bu çalışmalar öğrenci-öğretmen-veli işbirliğiyle, süreç yönelimli,   önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla alanında uzman kişilerce yapılır. 
 
PAYLAŞ:
X