SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Satranç

Satranç, öğrencilerin zihinsel gelişimleri için ideal bir spordur. Öğrencilerin öz güvenlerini geliştirir, hızlı ve doğru karar vermelerine yardımcı olur. Dersimizde dünya satranç şampiyonlarının oyun stilleri hakkında uygulamalar yapılır. Ustaların oyun esnasında herhangi bir konumda nasıl düşündüklerine ve konumlarını nasıl değerlendirdiklerine dikkat çekilir. Belli bir seviyeye ulaşmış, satranca gönül vermiş öğrencilerimiz, gerek bireysel gerekse takım olarak katılacakları turnuvalarda okulumuzu temsil ederler. Sporcularımız her yıl kazandıkları pek çok dereceyle başarılarını artırır.


İlkokul 1.sınıf  basamak seviyesindeki öğrenciler:

  • Satrancın kurallarını öğrenmeye yönelik hazırlık oyunları oynar.
  •  Yatay-dikey-çapraz, ileri-geri-yan, kenar-köşe, açık-koyu, sağ-sol, vb. kavramlarını öğrenir.

Taşların değerleri, dizilişleri ve özellikleri, hamle yapma, karşılıklı-kurallı oyun oynama ve satrancın bazı etik kuralları gibi konular hakkında bilgi edinir.

 

İlkokul 2. sınıf basamak seviyesinde öğrenciler;

  • Tek hamlede mat ve pat problemlerini çözme, taktik hamlelerini bulma, tempo kavramları gibi konular hakkında bilgi edinir.

Satranç hakkında  bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları desteklenir.

 

İlkokul 3.sınıf basamak seviyesinde öğrenciler;

  • Tipik matlar, feda etme, iki-üç hamlelik problem çözme, açılış ilkeleri ve oyun ortası stratejileri gibi konular hakkında bilgi edinir.

Satranç hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları desteklenir.

 

İlkokul 4. sınıf basamak seviyesinde öğrenciler;

  • Problem çözme, hesap yapma, zamanı kullanma, hamle ve konumları hafızaya alma gibi konular hakkında bilgi edinir.

Satranç hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları desteklenir.

 

PAYLAŞ:
X