SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
İngilizce

NEDEN YABANCI DİL ÖĞRENMELİYİZ?

Yabancı dil öğrenmenin birçok gerekliliği vardır. Bir kaç örnek vermemiz gerekirse:
1. Yeni bir dil öğrenmek, öğrenene o dilin kültürünü takdir etme ve o kültüre karşı hoşgörülü olma durumu oluşturur.
2. İki ya da daha fazla dil bilmek, kişiye iş hayatında daha çok şans sağlar.
3. Yeni bir dil öğrenmek kişiye o ülkeye ait gelenek ve alışkanlıkları öğrenme imkânı sunar. Bu da kişinin vizyonunun genişlemesine katkıda bulunur.
4. Seyahatlerde kolay iletişim için vazgeçilmezdir.
5. Farklı milletlerden insanlarla iletişim kurabilmenin anahtarıdır.
6. Üniversitede okurken işimizi kolaylaştırır.

NEDEN İNGİLİZCE ÖĞRENMELİYİZ?
Okulumuzda erken yaşta eğitimine başladığımız İngilizce; evrensel bir dildir. Seyahatin, ticaretin, bilgi alışverişinin ve popüler kültürün dilidir.
İNGİLİZCE BÖLÜM HEDEFLERİ
Öğrencilerin İngilizce konuşarak, çeşitli aktivitelerle derste aktif olmalarını sağlamak.
Öğrencilerde evde ve okulda İngilizce kullanmaları için güven duygusu oluşmasına yardımcı olmak.
Öğrencilere basit İngilizce sohbetlerde bulunmaları için yardımcı olmak.
Dil öğrenimi yolculuklarında kendilerinden beklentilerini yüksekte tutmalarına yardımcı olmak.
Yabancı dil olarak İngilizce’de geliştirilmesi gereken 4 alan vardır. Bunlar ‘SKILLS’ diye adlandırdığımız becerilerdir: 

1.
Reading (okuma)
2. Writing (yazma)
3. Speaking (konuşma)
4. Listening (dinleme)

Derslerimizde bu 4 beceriyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparız. Hiç bir beceri tek başına yeterli değildir.
Derslerde tüm becerileri kullanmak onların daha iyi ve donanımlı İngilizce öğrenen öğrenciler olmalarını sağlar.

Dil öğrenimi bir SÜREÇTİR.
Sonucu çok hızlı alınan bir süreç değildir.
Bu süreç zaman ve çok çalışmayı gerektirir.
Bu süreci yapımı 4-5 yıl süren bir evi inşa etmeye benzetebiliriz.

İngilizce eğitimi, anasınıfından başlayıp bir bütünlük içinde devam eder. Eğitim, güçlü akademik donanıma sahip, nitelikli ve deneyimli Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerce gerçekleştirilir.


SINIF

SEVİYESİ

DERS SAATİ

SAYISI

AÇIKLAMALAR

 

ANASINIFI

 

10

7 ders saati (Main Course) Türk ingilizce öğretmenleri.

3 ders saati (Skills) Yabancı uyruklu ingilizce

öğretmenleri tarafından işlenmektedir.

 

1,2,3 ve 4.SINIFLAR

 

10

6 ders saati (Main Course) Türk ingilizce öğretmenleri.

4 ders saati (Skills) Yabancı uyruklu ingilizce

öğretmenleri tarafından işlenmektedir.


NEDEN ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRENMEYE BAŞLANMALI?

Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin çocuklarımıza sağladığı birçok fayda vardır. Bunların en başında,çocuklardaki özgüven gelişimine büyük katkı sağlaması gelir. Farklı dilde konuşan insanları anlaması, o kişilerle konuşabilmesi, o dilde şarkılar söylemesi,filmler izleyebilmesi çocukların kendilerine güvenerek iletişim kurabilmesini kolaylaştır. Çocukların beyin gücünü artırmada da yabancı dil öğrenmenin katkısı yadsınamaz.Yabancı dil öğrenmek ayrıca çocukların matematiksel ve bilimsel gelişimine de katkı sağlamaktadır.Farklı bir dili de kullanabilen çocuklar,tek dil bilen çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olurlar.  Çocuklarda hedeflediğimiz, bir yabancı dili erken yaşta öğrenip, kendilerine güven duyarak o dili kullanabilmelerini sağlamak  ve bir başka dili de öğrenmeleri için onlara erken yaşta bir kapı aralamaktır.

1.SINIF HEDEFLERİ
Öğrencilerimizin yabancı dili seven, bu konuda kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan, farklı bir dili kullanmanın vermiş olduğu özgüven ile dil ve kültürlere saygı duymaya başlayan ve en önemlisi İngilizceyi kitap okuyarak, çizgi film izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamının bir parçası haline getiren bireyler olmalarını hedefleriz.

Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak programladığımız İngilizce derslerimiz ,dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikayeyi ya da diyaloğu canlandırma aktiviteleri ile zenginleştirilir. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir .Öğrencilerimiz 1. Sınıf sonunda okuma ve yazmaya başlangıcın yanı sıra okuduğunu ve dinlediğini anlama, karşılıklı konuşma konularında da becerilerini geliştirmiş olurlar. Öğrencilerimizin, kendileriyle ilgili günlük bir diyalog sürdürebilmesi, dinlediği ikili bir diyalogdan istenilen bilgileri ayırt edebilmesi, hazırbulunuşluluk seviyelerine uygun olan bir hikâyeyi anlayabilmeleri, kendilerini tanıtabilmeleri ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verebilmeleri 1.sınıf sonunda öncelikli ulaşmak istediğimiz hedeflerimizdir.

2.SINIF HEDEFLERİ
Öğrencilerimizin yabancı dili seven, o dili kullanırken kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan, farklı dil ve kültürler hakkında bilgi sahibi olan, öğrenmeye istekli, İngilizce kitaplar okuyarak, çizgi filmler izleyerek, müzik dinleyerek  ve de farklı kültürden kişilerle konuşarak  yaşamlarının içinde İngilizceyi de barındırabilen bireyler olmaları hedeflenir.
2.sınıflarda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırladığımız  programımız kapsamında dinlediğini ve okuduğunu anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma aktiviteleri yapılır. Aktivitelerimiz çoğu zaman görsel-işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.
2. sınıf sonunda öğrencilerimiz dinledikleri ve okudukları seviyelerine göre olan hikayelerdeki ana fikri, karakterlerle ilgili bilgileri, olayların oluş sırasını ayırt edebilmektedirler. Karşılarındaki  kişiye ilgi alanları ile ilgili soru sorabilmekte; soruları kısa cümlelerle yanıtlamakta ve verilen konularda seviyelerine uygun kelimeleri kullanarak cümleler yazabilmektedirler.

3. SINIF HEDEFLERİ
Öğrencilerimizin yabancı dili seven, o dili kullanırken kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan, farklı dil ve kültürler hakkında bilgi sahibi olan, öğrenmeye istekli, İngilizce kitaplar okuyarak, çizgi filmler izleyerek, müzik dinleyerek  ve de farklı kültürden kişilerle konuşarak  yaşamlarının içinde İngilizceyi de barındırabilen bireyler olmaları hedeflenir.
3. sınıflarda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırladığımız  programımız kapsamında dinlediğini ve okuduğunu anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma aktiviteleri yapılır. Aktivitelerimiz çoğu zaman görsel-işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.
3. sınıf sonunda öğrencilerimiz seviyelerine göre, dinledikleri ve okudukları hikâyeler hakkında özet yazabilir bu konuda kısa bir rapor hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak kendi yorumlarını da katarak aktarabilirler. Kendi kendilerine rahatlıkla istedikleri konuda araştırma yapabilir ve edindikleri bilgileri arkadaşlarına sunum yaparak bir topluluk karşısında İngilizce konuşma özgüvenine sahip olurlar. Aynı zamanda ilgi duydukları konular hakkında kısa paragraflar yazabilir ve fikir sahibi oldukları konularda karşılarındaki konuşmacıya sorular sorabilir ve kendilerine yöneltilen soruları kısa cevaplar vererek yanıtlayabilecek seviyeye ulaşırlar.

4. SINIF HEDEFLERİ
Öğrencilerimizin yabancı dili seven, o dili kullanırken kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan, farklı dil ve kültürler hakkında bilgi sahibi olan, öğrenmeye istekli, İngilizce kitaplar okuyarak, çizgi filmler izleyerek, müzik dinleyerek  ve de farklı kültürden kişilerle konuşarak  yaşamlarının içinde İngilizceyi de barındırabilen bireyler olmaları hedeflenir.
4.sınıf aktivitelerimizde  görsel, işitsel materyaller ve gerçek objeler kullanılarak, güncel olayları takip ederek interaktif etkinliklerle İngilizceyi rahat bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı hedefleriz. Bunu yaparken PYP temalarıyla ilişkilendiririz. İngilizceyi öğrenirken diğer kültürleri de tanımaları ve sosyal beceriler kazanmaları için yıl içinde kullanacağımız kitaplar dikkatle seçilir ve güncel konular üzerinde mutlaka durulur. Müfredatımıza uygun projeler hazırlama, resimler hakkında konuşma, hikâye anlatma, kişileri ve yerleri tanıtma gibi aktivitelerle öğrencilere yabancı dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimi kolaylaştıracak beceriler kazandırmayı hedefleriz. Ders içi etkinliklerde öğrenme ortamı teknoloji ile desteklenir. Sınıf içinde ve sınıf dışında yapılan ders ve etkinliklerde sözel ifadeler kullanabilmeleri sağlanır. 
Sonuç olarak, 4. sınıf sonunda öğrencilerimizin bir problem çözerken veya herhangi bir olay ile ilgili fikirlerini belirtirken, bir olayı anlatırken İngilizceyi rahatlıkla kullanabilmelerini hedefleriz. Öğrencilerimiz hava durumunu, gelecek hakkındaki planlarını, geçmişte yaşadıkları bir olayı ve günlük yaptıkları işleri hem yazılı hem de sözlü olarak, İngilizceyi korkmadan kullanarak, ifade edebilirler. Uygulanan program ile öğrencilerimiz, bunları yaparken kendi dillerinde konuşuyormuş gibi kendilerini rahatça ifade edebilirler.

İNGİLİZCE SOSYAL ETKİNLİK DERSLERİ
İngilizce sosyal kulüp derslerimiz haftada 2 saattir.  Hedefimiz, öğrencilerimizin İngilizce derslerinde öğrendikleri konularla parallel eğlenceli, keyifli, el becerilerini de geliştirebilecekleri aktiviteler yaparak konuşma becerilerini geliştirmektir.
İngilizce kulübümüzde puzzle,word game,card game,bingo,hangman, gibi oyunlar oynatarak öğrencilerimizin dil gelişimlerine katkıda bulunmaktayız. Öğrencilerimizin beden dili ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik drama etkinlikleri  de yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve okuma becerilerine katkıda bulunmak için belirli aralıklarla kitap okuma çalışmaları da yapılmaktadır. Kütüphanemizdeki mevcut İngilizce kitaplardan faydalanılmaktadır.
Öğrenci merkezli işlenen derslerimizde,eğlenerek öğrenme ve aktif öğrenme metotları kullanılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimiz hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif bir şekilde derslerimizde etkileşim içinde olurlar.

Öğrencilerimiz için aktiviteler:


- Class activities about national and international days( Ulusal Ve Uluslararası olarak önemli kabul edilen günlerde yapılan sınıf çalışmaları)
- Spelling Bee( İngilizce heceleme yarışması)
- Quiz show( Bilgi yarışması)
- Musicals( Müzikaller)BAŞKENT OKULLARINDA İNGİLİZCE BÖLÜMÜNÜN FARKI
1. Başkent Okullarında öğrencilerimizin katıldığı birçok aktivite vardır. Bu aktiviteler öğrencilerin derslere katılmasını sağlar. Öğrencilerin İngilizceyi farklı yollarla ve çeşitli ortamlarda kullanmasına şans tanır. Bölüm aktiviteleri ve dersleri öğrencilerin eleştirel düşünmelerini, farklı kültürleri öğrenip, saygı duymalarını ve bireysel farklılıklarının olduğundan haberdar olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmış ve seçilmiştir. Bunun yanı sıra, İngilizce bölümü Fen dersini de İngilizce öğretmektedir. Bu öğrencilerin dili farklı yollarla kullanmasına daha çok olanak sağlar. İşte bölümün hedeflerine ulaşmakta yardımcı olan bazı bölüm etkinlikleri;

2. Öğrenciler için anasınıfından başlayan ve 7. sınıfta son bulan “Uluslar Haftası” etkinliği ;bu etkinlik öğrencilerimizin farklı ülkelerdeki öğrencilerin düzenli olarak oynadıkları oyunları, sanat ve el işi aktivitelerini tecrübe etmelerini sağlar.  Uluslar haftası etkinliği ,öğrencilerin eğlenmelerini ve sınıf dışında İngilizcelerini daha eğlenceli ve  ilgi duyacakları şekilde geliştirebilecekleri büyük bir fırsattır.

3. Bake Sale (Kermes)etkinliği, öğrencilerin birçok değişik yiyeceği sınıf arkadaşlarına sattıkları, ilgi çekici bir aktivitedir. Öğrenciler yiyecekleri satarken, İngilizce iletişim kurarak gerçek hayat durumlarında para kullanma ve alışveriş yapma fırsatını yaşamaktadırlar.

4.
Başkent Okullarında bilgi yarışması, İngilizce bölümünün vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu etkinlik 4. Sınıflar içindir. Bilgi yarışması öğrencilerin diğer sınıflarla yarışarak,hem İngilizce derslerinde öğrendikleri konulardan gelen sorulara,hem de diğer derslerde öğrendikleri konulardan İngilizce olarak sorulan sorulara yine İngilizce kullanarak cevap verdikleri,  konuşabilme becerilerini göstermelerine olanak sağlayan bir yarışmadır. 

5.
Cumhuriyet ve Atatürk haftalarındaki etkinlikler öğrencilere büyük başarıların mimarı ve  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü onurlandırmalarına ve anmalarına imkan sağlar. Bu aktiviteler İngilizce yapılır ve Atatürk’ün başarılarını  İngilizce olarak işlemelerini sağlar. Bu etkinlikler öğrencileri konuşmaları ve Atatürk hikayelerini paylaşmak için motive eder.

1.Sınıf Yaşam Becerileri Programı 
Yaşam becerileri programının geliştirilmesinde temel amaç, öğrencilerin İngilizce diliyle eğlenceli, ilginç ve anlamlı bir şekilde ilgilenmelerine yardımcı olmak ve onları teşvik etmektir. Genel olarak, birinci sınıf İngilizce öğretiminin en önemli yönü, öğrencilerimize, derslere aktif olarak katılmayı seçecekleri ve öğrenim yılı bittikten sonra İngilizce becerilerini geliştirmeye daha fazla ilgi duyacakları umuduyla dil ve kültür sevgisini aşılamaktır

Bu programı oluşturmanın ilk adımı, 6-7 yaş arası 1. sınıf öğrencilerinin öğrenebileceği ya da öğrenmesi gereken temel yaşam becerilerini üzerine beyin fırtınası yapmaktı. Bu beceriler kişisel bedenleri, ev ve okul yaşamı veya etraflarındaki dünya ile ilişkili olabilir. Meslektaşlarımın yardımıyla bir liste hazırladıktan sonra, öğretmenler bu fikirleri Türk İngilizce öğretmenlerinin kullanacakları müfredata bağlamaya çalıştılar. Son olarak, öğrencilerin okuma becerilerinin gelişimini desteklemek için bir ses bileşenleri vardır. Yaşam becerileri ve fonetik programları, öğrencilerin kendi fikirlerinin pratik çalışmaları ve yarattıkları çalışmaların yanı sıra öğretmen yapımı çalışma yaprakları ve çalışma kitapları tarafından desteklenecektir. Öğrenciler tüm derslerde konuşma pratiği yapacaklardır.

Bilim Program Sistemi Özeti - 2,3 ve 4. Sınıflar

Genel bakış:
Temel müfredatta, 4 dersten en az 1 tanesini kapsayan Bilim dalında 4 saat Yabancı Öğretmen dersi bulunmaktadır. Çoğu konu, proje ve okuma kitabı, Ana İngilizce müfredatına uygun olarak seçilmiştir. Ana Ders hedeflerine uymaya çalışmak için seçilen tüm materyaller için dilbilgisi puanları gözden geçirilmiştir, ancak her bir Ünite için konular odaklanmıştır ve birkaç örnekte ana ders konusunu tam olarak eşleştirmek için daha ilginç konuları seçmeye öncelik verdik.

Konu Seçimi/Okuma Kitabı Seçimi:    
İlk olarak, İngilizce kitabındaki her bir Üniteye, ana ders öğretmeninin kullanacağı ve genel konularıyla eşleşen ve dilbilgisi konularını birleştiren bilim için geniş konular oluşturmaya karar verdik. Örnekler arasında, yiyecekler konusuna odaklanan ’Market’te’de açıkça gıdaya odaklanılmıştır. Bu konu genel olarak gıda ve sağlık bilimleri için geçerli olduğundan, paralel Ünitemizde bu konudan bir değişiklik yapmadık veya sapmadık. Bununla birlikte, "Yaşadığımız Yer" gibi bazı konularda, derslerimiz ve yaş gruplarımız sebebi ile bir bilim bağlantısı oluşturmakta zorlandık. Kasaba yerlerinin aksine Habitat ve Doğal Dünya'ya daha fazla odaklanmaya karar verdik. Ana ders kitabı konularıyla eşleşen genel konuları seçtikten sonra, okuyucuları her Birim için belirlenmiş bilim konularımızla eşleşen mevcut kaynaklardan seçtik. Bu, her ünitenin bilim teması etrafında ek destek sağlayan işbirlikçi bir karardı. Her Ünite için Ana Okuyucunun yanı sıra, öğrencinin ihtiyaçları ve seviyesi için birçok ev ödevi ve ek destek okuma kitabı seçtik.

Ünite Kompozisyonunun Dağılımı:
Her Birim, birimin aynı temasıyla ilgili en az 1 ana okuyucu ve bir bilim projesi içermektedir. Okuyucular sistemi (Ön Okuma / Sonrası Okuma vb. Gibi çok kapsamlı etkinlikler içerir) genellikle her ayın üç haftasına ayrıldı ve her ayın son haftası bilim projesine adandı. Tüm beceriler (Okuma / Yazma / Konuşma / Dinleme), her hafta, yıllık ve aylık planlarda ayrıntılı olarak açıklanan belirli etkinliklerle birleştirilir. Okurlar için verilen tüm kelime dağarcığının ve genel olarak okur sisteminin 3. haftasında bilim projesi ile birlikte verilecek ve öğrencilerin akılda tutmasını test etmek için Yazım Testleri kullanılacaktır. Her ünitenin son haftasında bilim projesini tamamladıktan sonra FCA tarzı yazma ödevleri verilecektir. Yazının konusu okuma kitabına veya bilim projesine dayanacaktır.

Proje Seçimi:
Bilim temalı projeler Ünite materyaline, öğrencilerin ilgi alanlarına ve sınıf ortamında kaynakların kullanılabilirliğine göre seçilmiştir. Öğrencilerin genel yetenekleri, o ünitenin proje konularının seçiminde dikkate alınmıştır. Keyifli, eğitici ve güvenli bir proje seçmek için çok çeşitli materyaller işbirlikçi bir şekilde gözden geçirilmiştir. Seçilen projeler deneylerden bilim temalı el sanatlarına kadar uzanmaktadır. Örnekler, Ulaştırma ve Teknoloji Birimi için balonla çalışan bir otomobilin oluşturulması ve Hijyen Ünitesi için çeşitli ev sahibi ve güvenli kimyasalların temizleme gücüyle yapılan bir deneyi içermektedir. (Soda / limon suyu vb. İle paraların temizlenmesi)


ENGLISH DEPARTMENT


Why should we learn a foreign language?
There are many reasons to learn English as a Foreign Language for instance;

1.
Learning English helps the learner appreciate and respect new cultures.
2. Learning English helps the learner learn new traditions and customs and furthers cultural understanding.
3. Learning English brings success in your professional life. This allows for better job opportunities.
4. Learning English helps to ease communication while traveling
5. Learning English helps the learner meet people from other nations.
6. Learning English helps the learner at university while studying.

Why should we learn English? 
We have started to teach English at an early age to the students in our school because English is the universal language. English is the language of travel, trade, information exchange and popular culture. English is everywhere and is a necessity in life.

ENGLISH LANGUAGE DEPARTMENT

Our department’s main aims: 
To enable students to be active in English with various activities.
Helping students create confidence in their use of English at home and at school.
Helping students make simple English conversations.
Helping students raise their expectations in their language learning journey.
There are 4 areas that need to be developed in English as a foreign language. These are what we refer to as ‘Skills’ They are:

1. Reading 
2. Writing 
3. Speaking
4. Listening 

We will work to improve these four skills in our classes. No skill alone is enough.
Using all the skills in lessons allows the students to better learn English.
Language learning is a PROCESS.
The result is not a fast process. 
This process requires time and hard work.
This process can be compared to building a house over the course of 4-5 years.

Education is carried out by Turkish English Language Teachers and Foreign English Language Teachers who are experienced and well-trained teachers.

Kindergarten      10 hours of lessons

      7 hours (Main Course) Turkish English Teachers

                                                 3 hours (Skills) Foreign English Teachers


1st, 2nd, 3rd, and 4th Grades                     10 hours of lessons

                                                       6 hours (Main Course) Turkish English Teachers

                                             4 hours (Skills) Foreign English Teachers

Aims of the English Department:
In English lessons, our main aim is to have our students become confident in learning and speaking a foreign language. We want to try and foster a self-confident language learner who can learn about different languages and cultures, who are willing to learn, read English books, watch cartoons, talk to people from different cultures, and listen to music. In short, we want our students to become better equipped students who have English in their life while they learn the language. Knowing a language can help students’ overall being.
1st Grade Aims: 
In English lessons, our main aim is to have our students become confident in learning and speaking a foreign language. We want to try and foster self-confident language learners who can learn about different languages and cultures; who are willing to learn, read English books, watch cartoons, talk to people from different cultures, and listen to music. In short, we want our students to become better equipped people who have English in their life while they learn the language. Knowing a language can help students’ overall being. Most importantly, we aim to make English a part of their life.

In our curriculum, which is prepared by considering the individual differences and learning styles of our students in the first grade, the activities of listening, reading comprehension, self-written and verbal expression and animating a story or dialogue are completed. Our activities are often supported by interactive activities, using audiovisual materials, and real objects. In the first-grade program, students will improve their communication and comprehension skills. In addition, to teach the student how to begin reading and writing we help them make dialogues, figure out the main points of a dialogue, understand a story at their level, introduce themselves and talk about their interests

2nd Grade Aims:
In English lessons, our main aim is to help our students become confident in learning a foreign language. Also, we want the students to become self-confident language learners who can learn about different languages and cultures, who are willing to learn and like to learn, read English books, watch cartoons, talk to people from different cultures and listen to music. Most importantly, we aim to make English a part of their life.

In the second grade, our curriculum is prepared by considering the individual differences and learning styles of our students.  Our activities include listening, writing, speaking, reading comprehension, animating a story, and dialogue. These activities are often supported by interactive activities, using audio visual materials and real objects.

3rd Grade Aims:
In English lessons, our main aim is to help our students to become confident in learning a foreign language. Also, we want the students to become self-confident language learners who can learn about different languages and cultures, who are willing to learn, read English books, watch cartoons, talk to people from different cultures and listen to music. In short, we want our students to become better equipped students who have English in their life while they learn English.

In the third grade, our curriculum is prepared by considering the individual differences and learning styles of our students. Our activities include listening, writing, speaking, reading comprehension and animating a story and dialogue. These activities are often supported by interactive activities, using audiovisual materials and real objects.

At the end of third grade, our students can write a summary of the stories they listened to or read. They can prepare a short report on a subject, and present these reports orally and in writing, including their own comments. They can carry out research on their own subject easily and have the confidence to speak English to a class by presenting their knowledge to their friends.

Additionally, the students can write short paragraphs about the subjects they are interested in and ask questions to the speaker about the issues and give short answers about these topics.

4th Grade Aims:
In English lessons, our main aim is to enable our students to become confident in using a foreign language, learning about different languages and cultures, reading English books, watching cartoons, talking to people from different cultures, and listening to music. In brief, we want our students to become better equipped students who have English in their life while they learn English.

In the fourth grade, we aim to help our students use English easily through activities which involve both grammar and audiovisual materials and most importantly using real world ideas in these interactive activities.  To learn English and become a learner for life, it is important for students to know other cultures and to develop social skills. We aim for our students to develop skills which make it easier to communicate in a foreign language with foreigners in social environments through activities, such as preparing projects appropriate to our curriculum, commenting on pictures, storytelling, and introducing people and places. Technology is used to support in-class activities. It is a priority that activities are done both in class and outside the class where students are enabled to use their communicative skills.

At the end of 4th grade, we aim for our students to use English easily while solving a problem, expressing their opinions or talking about an event. Our students can use English, without hesitation, in both written and verbal forms to express: weather forecasts, future plans, past experiences, etc. They can express themselves as easily as though they were talking in their mother tongue.


English Club Activities:

English social club lessons are two hours per week. Our aim for the English club is to improve their communicative skills while doing parallel activities from their Main Course lessons.
In the English club lessons, we help our students improve their language through puzzles, word games, card games, bingo, hangman, drama performances, sketches, etc.
There will be reading hours in some periods to help our students acquire a reading habit. They will be able to take advantage of books in our school library.
Student-centered, fun, active learning is one of our methods. In this way, our students are active, both physically and mentally in the lesson.

Activities for our students:
- Class activities about national and international days
- Spelling Bee
- Quiz show
- Musicals

How is the English Department different at Başkent Schools?
At Başkent Schools, we have many activities for our students to participate in. These activities allow the students to participate in lessons. These activities give a chance for the students to use English in various ways and in various environments. The department activities and lessons have been carefully designed and chosen to have the students to think critically, learn and appreciate different cultures and to be aware of differences each person has. Moreover, the English department will teach science in English. This provides more opportunity for the students to use the language in a different way. 

Here are some department activities that help fulfill the goals of the department:
Nations Week is an activity for students beginning in kindergarten and finishing in grade 7. This activity allows the students to experience games, arts and crafts that students in other countries participate in regularly. Nations Week is a great opportunity for the students to have fun and further develop their English in an engaging environment outside the classroom.

The Bake Sale is an interesting activity where the students bring in many different foods and they sell it to their fellow classmates. While the students are selling their food, the students are communicating with English and this allows students to take part in a real-life situation of using money and engaging in trade.

The Quiz Show at Başkent Schools has been a mainstay for the department. This activity is for the 4th grade students. This is an activity that allows the students to showcase their English-Speaking abilities by competing with other classes and answering questions from their class teacher subjects.

Republic Day and Atatürk Week activities provide the students an opportunity to honor the great achievements of the founder of the Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk. These activities are done in English and allow the students to experience the achievements of Atatürk in English. These activities motivate the students to speak and share the stories of Atatürk.

1st Grade Life Skills Program:
In developing the life skills program, the main objective is to help and encourage students to engage with the English language in a way that is fun, interesting, and meaningful.  In general, the most important aspect of 1st grade English language teaching is instilling a love of the language and culture in our students in hopes that they will choose to actively participate in the lessons and be more interested in developing their English skills after the foundational year of instruction finishes. 

The first step in creating this program was to brainstorm basic life skills that 1st grade students, aged 6-7, could or should learn.  These skills could relate to their personal bodies, their home and school life, or the world around them. After making a list, with the help of my colleagues, the teachers worked on connecting these ideas to the curriculum that the Turkish English teachers will be using. Finally, the students have a phonics component to support the development of reading skills. The life skills and phonics programs will be supported by a teacher made booklet of worksheets and activities as well as hands on practical work and creations of the students’ own ideas. Students will get speaking practice during all lessons. 

Science Program System Summary- Grade 2,3, and 4 

Overview:
Base curriculum includes 4 hours of Foreign Teacher lessons with Science encompassing at least 1 out of those 4 lessons. Most topics, projects and readers were selected in accordance with the Main English curriculum. Grammar points were reviewed for all selected materials to try to match the Main Course objectives, however, the topics for each Unit were the focus, and in a couple of instances we prioritized choosing more interesting topics over matching the main course topic precisely. 

Topic Selection/Reader Selection:

We first looked at each Unit in the English book that the main course teacher will be using and decided to create broad topics for science that loosely matched their general topics and incorporated their grammar points. Examples include main course Unit topic ‘’At the Market,’’ obviously focused around food. As this topic was generally applicable to food and health science we did not change or deviate from this topic in our parallel Unit. However, certain units such as ‘’Where We Live,’’ were harder to create a legitimate science connection for our lessons and age group. We decided to focus on Habitats and the Natural World more, as opposed to town locations. After selecting general topics that matched the main course book topics, we chose readers from the available resources that matched our designated science topics for each Unit. This was a collaborative decision enabling extra support centered around the science theme of each Unit. In addition to the Main Reader for each Unit, we chose several homework and additional support readers for leveled student’s needs.

Breakdown of Unit Composition:

Each Unit incorporates at least 1 main reader and a science project all related to the same theme of the unit. The Readers’ system (all-encompassing activities such as Pre-Reading/Post-Reading etc.) was generally allotted three weeks in each month, with the final week of each month dedicated towards the science project. All skills (Reading/Writing/Speaking/Listening) are also incorporated into each week with specific activities detailed in the yearly and monthly plans. Spelling Tests will be used to test retention of all vocabulary given for the readers as well as the science project generally during the 3rd week of the reader system. FCA-styled writing assignments will be given after completing the science project in the final week of each unit. The writing topic will be based on the reader or the science project.

Project Selection:

Science-themed projects were chosen based on the Unit material, the interests of the students, as well as the availability of resources in the classroom setting. The general ability of the students was also considered in selecting project topics for that unit. A wide variety of materials were reviewed in a collaborative way to best select an enjoyable, educational and safe project. The projects selected range from experiments to science-themed crafts. Examples include creating a balloon-powered car for the Transportation and Technology Unit and an experiment with the cleaning power of various house-hold and safe chemicals for the Hygiene Unit. (Cleaning coins with soda/lemon juice etc.)

 
PAYLAŞ:
X