SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
İngilizce

NEDEN YABANCI DİL ÖĞRENMELİYİZ?


Yabancı dil öğrenmenin birçok gerekliliği vardır. Birkaç örnek vermemiz gerekirse:

·                   Yeni bir dil öğrenmek, öğrenene o dilin kültürünü takdir etme ve o kültüre karşı hoşgörülü olma durumu oluşturur.

·                   İki ya da daha fazla dil bilmek, kişiye iş hayatında daha çok şans sağlar.

·                   Yeni bir dil öğrenmek kişiye o ülkeye ait gelenek ve alışkanlıkları öğrenme imkânı sunar. Bu da kişinin vizyonunun genişlemesine katkıda bulunur.

·                   Seyahatlerde kolay iletişim için vazgeçilmezdir.

·                   Farklı milletlerden insanlarla iletişim kurabilmenin anahtarıdır.

·                   Üniversitede okurken işimizi kolaylaştırır.

NEDEN İNGİLİZCE ÖĞRENMELİYİZ?

Okulumuzda erken yaşta eğitimine başladığımız İngilizce, evrensel bir dildir. Seyahatin, ticaretin, bilgi alışverişinin ve küresel iletişimin dilidir.

 

NEDEN ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRENMEYE BAŞLANMALI?

Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin çocuklarımıza sağladığı birçok fayda vardır. Bunların en başında, çocuklardaki öz güven gelişimine büyük katkı sağlaması gelir. Farklı dilde konuşan insanları anlaması, o kişilerle konuşabilmesi, o dilde şarkılar söylemesi, filmler izleyebilmesi çocukların kendilerine güvenerek iletişim kurabilmesini kolaylaştır. Çocukların beyin gücünü artırmada da yabancı dil öğrenmenin katkısı yadsınamaz. Yabancı dil öğrenmek ayrıca çocukların matematiksel ve bilimsel gelişimine de katkı sağlamaktadır. Farklı bir dili de kullanabilen çocuklar, tek dil bilen çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olurlar.  Çocuklarda hedeflediğimiz, bir yabancı dili erken yaşta öğrenip, kendilerine güven duyarak o dili kullanabilmelerini sağlamak  ve bir başka dili de öğrenmeleri için onlara erken yaşta bir kapı aralamaktır.


BAŞKENT OKULLARINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİNİN FARKI

·        İngilizce eğitimi, anasınıfından başlayıp bir bütünlük içinde devam eder. Eğitim, güçlü akademik donanıma sahip, nitelikli ve deneyimli Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerce gerçekleştirilir.

—  Başkent Okulları olarak; yabancı dilde sorgulayan, iletişim kurabilen ve bilgisini yaşama aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

—  Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda okulumuz, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Cambridge Uluslararası programını uygulayabilmek için onay almıştır.

—  160 ülkede geçerliliği olan Cambridge Uluslararası Programı; öğrencinin kendine olan güvenini beslemek, ihtiyacına yönelik eğitim desteği vermek, yaratıcı olma tutkusunu aşılamak, güncel konularda merak ve araştırma duygularını cesaretlendirmek gibi amaçlar taşır.

—  Bu anlamda İngilizce dilinde geniş bir yelpaze sunarak, disiplinler arası yabancı dil kullanımına da imkan tanır.

—  “Cambridge Primary” programını sunarken öğrencilerimize kapsamlı ve dengeli bir eğitim imkanı tanıyıp, onların okul, iş ve günlük yaşamları boyunca başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz.

—  Öğrencilerimizin derslerde aktif, sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısına sahip olmalarını önemsiyoruz.

—  Öğrencilerimizle ulusal ve uluslararası boyutta önemli kabul edilen günlerde çeşitli etkinlikler yaparak, hem dil becerilerinin gelişmesi hem de ulusal ve uluslararası farkındalık bilincinin oluşmasını destekliyoruz.

—  İngilizce, matematik ve fen bilimleri derslerinde Cambridge Uluslararası müfredatını kendi ulusal müfredatımızla birleştirerek esnek ve geniş yelpazeli bir eğitim fırsatı tanıyoruz.

—  İçerik ve dil öğretiminin birleştirilerek yapıldığı bir yaklaşımla öğrencilerimize bir konuyu öğretirken onların aynı anda İngilizce öğrenmelerini de sağlıyoruz. Örneğin, bir fen bilimleri ya da matematik dersini öğrencilerimize İngilizce olarak öğretirken, öğrencilerimiz sadece fen bilimleri ya da matematik hakkında bilgi edinmekle kalmıyor; aynı zamanda ilgili kelime ve dil becerilerini de kazanıyorlar. İngilizcenin bu şekilde gerçek yaşam bağlamında kullanılmasıyla öğrencilerimizin motivasyonlarını artırırken, bu yaklaşımla yapılan etkinlik ve çalışmalarla eleştirel düşünme, yaratıcı olma, iletişim kurma ve işbirliği yapma gibi 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmeye de teşvik ediyoruz.

—  Cambridge Uluslararası Programını uygulayan bir okul olarak 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılında okulumuzda yabancı uyruklu öğrencilere eğitim verebilmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu sene okulumuzda 10 Hint ve 1 İngiliz öğrencimize Uluslararası Program kapsamında eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz; bir taraftan eğitimlerini uluslararası programa uygun olarak alırken, bir taraftan da bizim dilimizi ve kültürümüzü tanıtan derslerle yaşadıkları ülkeyi tanıma fırsatı buluyorlar.

 

İNGİLİZCE BÖLÜM HEDEFLERİ

· Öğrencilerin İngilizce konuşarak, çeşitli aktivitelerle derste aktif olmalarını sağlamak.
·
Öğrencilerde evde ve okulda İngilizce kullanmaları için güven duygusu oluşmasına yardımcı olmak.

· Öğrencilere İngilizce sohbetlerde bulunmaları için yardımcı olmak.

·Öğrencilerimizin yabancı dili kullanırken kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan, farklı dil ve kültürler hakkında bilgi sahibi olan, öğrenmeye istekli, İngilizce kitaplar okuyarak, çizgi filmler izleyerek, müzik dinleyerek  ve de farklı kültürden kişilerle konuşarak  yaşamlarının içinde İngilizceyi de barındırabilen bireyler olmalarına destek olmak.

·Dil öğrenimi yolculuklarında kendilerinden beklentilerini yüksekte tutmalarına yardımcı olmak.


            Yabancı dil öğreniminde geliştirilmesi gereken 4 alan vardır. Bunlar ‘SKILLS’ diye adlandırdığımız becerilerdir: 
1.        Reading (okuma)
2.        Writing (yazma)
3.        Speaking (konuşma)
4.        Listening (dinleme)

 

·        Derslerimizde bu 4 beceriyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparız. Hiç bir beceri tek başına yeterli değildir.

·        Derslerde tüm becerileri kullanmak onların daha iyi ve donanımlı İngilizce öğrenen öğrenciler olmalarını sağlar.

Dil öğrenimi bir SÜREÇTİR.

·        Sonucu çok hızlı alınan bir süreç değildir.

·        Bu süreç zaman ve çok çalışmayı gerektirir.

 1.SINIF HEDEFLERİ

Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak programladığımız İngilizce derslerimizde 1. sınıflarımızda özellikle dinleme ve konuşma becerileri üzerinde dururuz. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Öğrencilerimiz 1. sınıf sonunda okuma ve yazmaya başlangıcın yanı sıra dinleme, dinlediğini anlama ve karşılıklı konuşma konularında da becerilerini geliştirmiş olurlar. Öğrencilerimizin, kendileriyle ilgili günlük bir diyalog sürdürebilmesi, dinlediği ikili bir diyalogdan istenilen bilgileri ayırt edebilmesi, hazır bulunuşluluk seviyelerine uygun olan dinledikleri bir hikâyeyi anlayabilmeleri, kendilerini tanıtabilmeleri ve ilgi alanlarıyla ilgili sözel olarak bilgi verebilmeleri 1.sınıf sonunda öncelikli ulaşmak istediğimiz hedeflerimizdir.

2.SINIF HEDEFLERİ

2.sınıflarda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırladığımız  programımız kapsamında dinlediğini ve okuduğunu anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma aktiviteleri yapılır. Aktivitelerimiz çoğu zaman görsel-işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.
2. sınıf sonunda öğrencilerimiz dinledikleri ve okudukları seviyelerine göre olan hikayelerdeki ana fikri, karakterlerle ilgili bilgileri, olayların oluş sırasını ayırt edebilmektedirler. Karşılarındaki  kişiye ilgi alanları ile ilgili soru sorabilmekte; soruları kısa cümlelerle yanıtlamakta ve seviyelerine uygun kelimeleri kullanarak cümleler yazabilmektedirler.

3. SINIF HEDEFLERİ

3. sınıflarda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırladığımız  programımız kapsamında dinlediğini ve okuduğunu anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma aktiviteleri yapılır. Aktivitelerimiz çoğu zaman görsel-işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.
3. sınıf sonunda öğrencilerimiz seviyelerine göre, dinledikleri ve okudukları hikâyeler hakkında özet yazabilir bu konuda kısa bir rapor hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak kendi yorumlarını da katarak aktarabilirler. Kendi kendilerine rahatlıkla istedikleri konuda araştırma yapabilir ve edindikleri bilgileri arkadaşlarına sunum yapabilirler. Aynı zamanda ilgi duydukları konular hakkında kısa paragraflar yazabilir ve fikir sahibi oldukları konularda karşılarındaki konuşmacıya sorular sorabilir ve kendilerine yöneltilen soruları kısa cevaplar vererek yanıtlayabilecek seviyeye ulaşırlar.

4. SINIF HEDEFLERİ

4.sınıf aktivitelerimizde  görsel, işitsel materyaller ve gerçek objeler kullanılarak, güncel olayları takip ederek interaktif etkinliklerle İngilizceyi rahat bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı hedefleriz. İngilizceyi öğrenirken diğer kültürleri de tanımaları ve sosyal beceriler kazanmaları için yıl içinde kullanacağımız kitaplar dikkatle seçilir ve güncel konular üzerinde mutlaka durulur. Müfredatımıza uygun projeler hazırlama, resimler hakkında konuşma, hikâye anlatma, kişileri ve yerleri tanıtma gibi aktivitelerle öğrencilere yabancı dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimi kolaylaştıracak beceriler kazandırmayı hedefleriz. Ders içi etkinliklerde öğrenme ortamı teknoloji ile desteklenir. Sınıf içinde ve sınıf dışında yapılan ders ve etkinliklerde sözel ifadeler kullanabilmeleri sağlanır. 
Sonuç olarak, 4. sınıf sonunda öğrencilerimizin bir problem çözerken veya herhangi bir olay ile ilgili fikirlerini belirtirken, bir olayı anlatırken İngilizceyi rahatlıkla kullanabilmelerini hedefleriz. Öğrencilerimiz hava durumunu, gelecek hakkındaki planlarını, geçmişte yaşadıkları bir olayı ve günlük yaptıkları işleri hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilirler.


Why should we learn a foreign language?

There are many reasons to learn English as a Foreign Language.For instance;

·                   Learning a new languge helps the learner appreciate and respect new cultures.

·                   Knowing two or more languages gives people more chance in business life.

·                   Learning a new language helps the learner learn new traditions and customs. This contributes to the potential of one's vision.

·                   It helps to ease communication while travelling.

·                   It is the key to be able to communicate with people of different nationalities.

·                   It helps the learner at university while studying.

 

Why should we learn English? 

English, which we have started to teach at an early age in our school is a universal language. It is the language of travel, commerce, information exchange and global communication.

 

WHY SHOULD A PERSON START LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AT AN EARLY AGE?

Learning a foreign language at an early age has many benefits for our children. The most important of these is that it contributes greatly to the development of self-confidence of children. Understanding people speaking in different languages, being able to talk to them, singing songs and watching movies in that language makes it easier for children to communicate with confidence. The contribution of learning a foreign language to increase the brain power of children is undeniable. Learning a foreign language also contributes to the mathematical and scientific development of children. Children who can also use a different language have a broader understanding of culture than children who speak only one language. Our aim for children is to teach them a foreign language at an early age, to enable them to use that language with self-confidence, and to open a door for them to learn another language at an early age.


How is the English Education different at Başkent Schools?

·English education starts from kindergarten and continues in an integrated manner. Education is carried out by qualified and experienced Turkish and foreign teachers with strong academic qualifications.

·As Başkent Schools; we aim to educate students who can question, communicate and transfer their knowledge to life in a foreign language.

·As a result of the studies we have done in this direction, our school has been approved to implement the Cambridge International  Programme in the 2019-2020 Academic Year.

·The Cambridge International Programme, which is valid in 160 countries, aims to nurture the self-confidence of the students, to provide educational support for their needs, to instill a passion for creativity, and to encourage curiosity and sense of inquiry on current issues.

·In this sense, it provides a wide range of English language, allowing interdisciplinary foreign language use.

·While offering the Cambridge Primary programme, we provide our students with a comprehensive and balanced education opportunity and help them to be successful throughout their school, business and daily lives.

· We care about our students being active in the lessons and having a questioning and critical perspective.

·We support both the development of language skills and the formation of national and international awareness by organizing various activities with our students on the days that are considered important at the national and international level.

·We provide a flexible and wide-ranging education opportunity by combining the Cambridge International curriculum with our own national curriculum in English, Mathematics and Science courses.

·With an approach where content and language teaching are integrated, we enable our students to learn English at the same time while teaching a subject. For example, when we teach a science or mathematics course in English, our students not only learn about science or mathematics, but also acquire relevant vocabulary and language skills. By using English in real-life context, we increase the motivation of our students and encourage them to develop 21st century skills such as critical thinking, being creative, communicating and collaborating through activities conducted with this approach.

·As a school that implements the Cambridge International Programme, we are excited to be able to teach foreign students at our school in the 2022-2023 Academic year. This year, we are teaching 1 English and 9 Indian students at our school within the scope of the International Programme. While our students are being educated in accordance with the International Programme, they also have the opportunity to get to know the country they live in through lessons that introduce our language and culture.

ENGLISH LANGUAGE DEPARTMENT AIMS

·                   To enable students to be active in English with various activities.

·                   To help students create confidence in their use of English at home and at school.

·                   To help students make English conversations.

·                   To support our students to become self-confident individuals who share what they have learned, have knowledge about different languages and cultures, are willing to learn, who can include English in their lives by reading English books, watching cartoons, listening to music and talking to people from different cultures.

·                   Helping students raise their expectations in their language learning journey.

There are 4 areas that need to be developed in English as a foreign language. These are what we refer to as 'Skills'.  

They are:

·        Reading

·        Writing

·        Speaking

·        Listening

In our lessons, we work to develop these 4 skills. No skill alone is enough.

·                   Using all the skills in the lessons enables them to become better English learners.

·                   Language learning is a PROCESS.

·                   It is not a very fast process.

·                   This process requires time and hard work.

1st Grade Aims: 
In our English lessons, which are prepared by considering the individual differences and learning styles of our students in the first grade, we especially focus on listening and speaking skills. Our activities are supported by interactive activities, using audiovisual materials and real objects.
At the end of the 1st grade, our students will have developed their skills in listening, listening comprehension and speaking, as well as initiating reading and writing.  Our primary goals at the end of the 1st grade are to have our students be able to maintain a daily dialogue about themselves, distinguish the desired information from a dialogue they listen to,  understand a story they listen to in accordance with their level of readiness,  introduce themselves and  give information about their interests.

2nd Grade Aims: 

Within the scope of our program, which we have prepared considering the individual differences and learning styles of our 2nd grade students, activities such as listening and reading comprehension, expressing oneself in writing and verbally, and enacting a story or dialogue are carried out. Our activities are often supported by interactive activities using audio-visual materials and real objects.

At the end of the 2nd grade, our students are able to distinguish the main idea, information about the characters and the order of events in the stories which are appropriate to their level. They can ask questions about someone’s interests, answer questions in short sentences and write sentences using words appropriate to their level.

3rd Grade Aims:

Within the scope of our program, which we have prepared considering the individual differences and learning styles of our 3rd grade students, activities such as listening and reading comprehension, expressing oneself in writing and verbally, and enacting a story or dialogue are carried out. Our activities are often supported by interactive activities using audio-visual materials and real objects.

At the end of the 3rd grade, our students can write a summary about the stories they listen to and read appropriate to their level. They can prepare a short report on a subject and present their reports orally and written, including their own comments. They can easily do research on the subject they want and present their knowledge to their friends. At the same time, they can write short paragraphs about the subjects they are interested in, ask questions to the speaker and answer the questions asked to them by giving short answers.

4th Grade Aims:

In our 4th grade, we aim to help our students use English comfortably through activities which are prepared by using audiovisual materials and real objects. The books we will use during the year are carefully selected and current issues are definitely emphasized so that they can get to know other cultures and gain social skills while learning English. We aim for our students to develop skills which make it easier to communicate in a foreign language with foreigners in social environments through activities, such as preparing projects appropriate to our curriculum, commenting on pictures, storytelling, and introducing people and places. Technology is used to support in-class activities. It is a priority that activities are done both in class and outside the class where students are enabled to use their communicative skill.

At the end of 4th grade, we aim for our students to use English easily while solving a problem, expressing their opinions or talking about an event. Our students can use English, without hesitation, in both written and verbal forms to express: weather forecasts, future plans, past experiences and etc. 
PAYLAŞ:
X