SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
3. Sınıf
 
HAYAT BİLGİSİ
Hayat Bilgisi dersi; MEB programında yer alan kazanımları doğrultusunda ortak bir planlamayla ele alınır. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.
Hayat bilgisi dersleri; gözlem, inceleme, deney, araştırma, yaratıcı drama, gösteri, grup tartışması, beyin fırtınası, soru yanıt, rol yapma, canlandırma ve müze gezileriyle desteklenmektedir.
 Hayat Bilgisi Eğitiminin Amacı;
Evrensel ve ulusal değerlere ve farklılıklara saygılı 
Öğrenmekten keyif alan
İletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme, karar verme
Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık olan
Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren
Günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilen
Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilen
Atatürk’ün ilke ve inkilaplarını kavrayan ve özümseyen öğrenciler yetiştirmektir.
Özel Başkent İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersinde;
Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin toplum insanı olma yolunda sorumluluk almaları sağlanır. Her yıl nisan ayında “Ankara Gezisi” düzenlenir. Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’mızın huzuruna çıkan öğrencilerimiz, burada yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezerlerken, Türk Tarihi hakkında bilgi edinirler, Rehberlik birimiyle ortak çalışma olan değerler eğitiminde; sevgi ve empati, sorumluluk, çocuk hakları ve sosyal yaşam, saygı, özgüven, yardımseverlik, işbirliği, barış ve vatanseverlik değerlerinin, farklı etkinliklerle kazanıma dönüşmesi sağlanır. Deprem tatbikatı yapılarak öğrencilerimize acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği öğretilir. Her temada farklı materyallerle öğrenmeyi destekleyici sınıf içi etkinlikler uygulanır ve hazırlanan projeler sınıf içinde,dışında sergilenir. Panoramik şehir gezisi düzenlenerek şehrimizin eski ve yeni yapıları hakkında öğrencilere bilgiler verilir. Sene başında yapılanan planlama çerçevesinde Meteoroloji İl Müdürlüğü’ne ve Çukurova Üniversitesi’ne gezi düzenlenir.
 
TÜRKÇE
Özel Başkent İlkokulu'nda Türkçe Eğitiminin Amacı;
Türkçeyi seven, doğru, güzel ve etkili kullanan,
Dilimizin kurallarını kullanabilen,
Okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmış,
Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
Sosyal, kültürel, estetik ve sanatsal değerlere önem veren,
Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
Çevresiyle uyumlu,
Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğe yön veren,
Evrensel ve ulusal değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkilaplarını özümseyen bireyler yetiştirmektir.
 
       Türkçe öğretimi sürecinde öğrencilerimizin; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu yapma becerilerini geliştirmek için öğretim programında yer alan kazanımlar doğrultusunda planlamalar yapılır ve uygulanır.
 
Özel Başkent İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Türkçe dersinde;
Öğrencilerimiz her hafta Türkçe derslerinin bir ders saatini, okul kütüphanemizde kitap okuyarak geçirir. Öğrencilerimiz “Okuma takip cetvelleri” kullanırlar. Böylece öğrencilerimizin düzenli okuma alışkanlığına sahip olmalarını sağlanır. Okudukları eserlerin toplam sayfa sayılarına göre her ayın "Kitap Kurdu" seçilir ve bu öğrencimiz “Kitap Kurdu Sertifikası” ile ödüllendirilir. Bu etkinlik öğrencinin iç motivasyonu arttırırken diğer öğrencilerimizi de kitap okumaya özendirir.

3. Sınıf öğrencileri zümre olarak ortak kitap okuma etkinliği gerçekleştirir. Uç Minik Serçem, Uçurtmam Bulut Şimdi, Beyaz Evin Gizemi, 35 Kilo Tembel Teneke, Kayıp Sözcükler, Başak’ın Çevre Günlüğü, Güneş’e Tırmanan Çocuk ve Bir Dilek Tut bu yıl okunacak kitaplardır. Her yıl okudukları kitaplardan birinin yazarı okula davet edilir. Öğrencilerimiz yazarla söyleşi ve atölye çalışmaları yapma imkanı bulurlar.
Atasözlerimiz ve deyimlerimizin görsellerle anlatımı yapılır. Yaratıcı yazma etkinlikleri çerçevesinde şiir ve hikayeler yazılır. Öğrencilerimizin hazırladıkları çalışmalar sınıf içi ve dışında sergilenir.
 
MATEMATİK

Özel Başkent İlkokulu'nda Matematik Eğitiminin Amacı;
Matematiksel kavramları tanıyan ve matematik dilini etkin kullanabilen,
Matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilen,
Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren ve özgüveni yüksek,
Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
Matematiği kendi içinde ve başka disiplinlerle bağlantı kurarak kullanan bireyler yetiştirmektir.

3. sınıf Matematik dersi programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarını kapsar. Somut dönemden soyut döneme geçişin olduğu bu yaş düzeyinde, öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır. Öğrencilerimizin, matematik okuryazarlığını geliştirmek, matematikle ilgili kavramları öğrenmelerini kolaylaştırmak ve pekiştirmek için öğrenme ve öğretme ortamlarımız zenginleştirilir. 

Özel Başkent İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Matematik dersinde;
Matematik okuryazarlığını arttırmak amacıyla matematik sözlüğü oluşturulur. Matematik araç-gereçler öğrenciler tarafından (abaküs, Romen rakamları tablosu, örüntü dünyası, saat v.b)  farklı materyaller kullanılarak yapılır. Ünlü Matematikçiler araştırılır, sınıf içerisinde onlarla ilgili sohbet edilerek paylaşımlarda bulunulur. Atatürk’ün yazdığı matematik kitabı incelenir. Alışveriş yapalım, sıvıları ölçüyorum gibi gerçek hayatta kullanım sıklığı olan konular sınıf içi canlandırma etkinlikleri ile pekiştirilir. “Benim Eserim” adlı projeler hazırlanır ve sergilenirken, temalara uygun mangala çalışması yapılır.
 
FEN BİLİMLERİ
 
Özel Başkent İlkokulu'nda Fen Bilimleri Eğitiminin Amacı;
Fen ve teknoloji okuryazarı olan
Bilimsel yaklaşımı temel alan
Doğada meydana gelen olaylara merak duyan
Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık
Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren
İnceleme ve deney sürecini planlayabilen
Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilen
Sorgulayan, eleştiren öğrenciler yetiştirmektir.
 
Fen bilimleri dersinde; sınıf, bahçe ve laboratuvar ortamı kullanılır. Deneylere ve gözlemlere dayalı bir fen öğretimi ortamı yaratarak öğrencilerimizin derslerde aktif rol alması sağlanır. Temalara uygun olarak geziler düzenlenerek eğitim öğretim süreci desteklenir. Atatürk’ün bilime verdiği önem vurgulanır.

Özel Başkent İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri dersinde;
Bilim dergileri takip edilir. Değişen tema ve konulara uygun deneyler okul laboratuarı ve bahçesi kullanılarak yapılır, özgün videolar ile desteklenir. Dünya modeli oyun hamurlarından oluşturulurken, Dünya’nın oluşumu hakkında geçmişten günümüze öne sürülen görüşler öğrencilerle paylaşılır. Geçmişten günümüze gelişim gösteren araçlar, bilime katkı sağlayan bilim adamları araştırılır. Bu araştırmalar ile ilgili çalışmalar ve sene boyunca hazırlanan projeler yılsonunda sergilenir. Çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla okula konuşmacılar davet edilerek söyleşi gerçekleştirilirken, atık pil toplama çalışması ile konunun önemi pekiştirilir.

 
SERBEST ETKİNLİK
3. sınıf Serbest Etkinlik dersindeki amacımız; öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak; zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır. 
 
Özel Başkent İlkokul’u 3. Sınıf Öğrencileri Serbest Etkinlik Dersinde;
Eğitsel oyunlar oynarlar.
Yaratıcı drama etkinlikleri yaparlar.
Bulmacalar çözerler.
Mandala çalışmaları yaparlar.
Şiir yazar, film izlerler.
Hikaye okur ve canlandırırlar.
Anlatılan olayı resimler ve sergilerler.
Zeka oyunları oynarlar.
Gölge oyunları oynanır. (Karagöz ve Hacivat)
 
 
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
3. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencilerimizin; yer değiştirme hareketlerini artan bir doğruluk ile yapmasını, vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak uygulamasını, hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Öğretme-öğrenme-yöntem ve tekniklerini (yaparak-yaşayarak, anlatım, gösteri, yer değiştirme, gözlem, oyun, koşma)uygun olarak iş birliğine dayanan, akran, araştırma, taktik, oyun, kişisel ve sosyal sorumluluk modelleri dikkate alınarak oyun yoluyla ve diğer disiplinlerle, günlük yaşamla bağlantı kurularak ders işlenir.

Beden Eğitimi ve Oyun derslerinde öğrencilerimiz:
Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır. 
Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır. 
Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular. 
Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır. 
Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır: 
Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular. 
Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır. 
Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

Yüzme Eğitimi
Yüzme, tüm vücudu kullanmayı gerektiren kas gücü ve esnekliği aynı anda kazandıran spor dallarından biridir. Bu nedenle çocukların gelişimine çok önemli katkı sağlar. Öğrencilerimiz ekim ve mayıs aylarında beden eğitimi ve oyun derslerinin haftada iki ders saatinde, yüzme eğitimi alırlar. Eğitimlerde; yüzme bilmeyen öğrencilerin öğrenmesi, yüzme bilen öğrencilerin ise yüzme tekniklerine uygun olarak yüzmeye devam etmeleri sağlanır.  
 
PAYLAŞ:
X