SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Ölçme ve Değerlendirme Birimi
 
DR. HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ MÜDÜRÜ

ÖLÇME – DEĞERLENDİRME
Eğitimde ihtiyaçların tespit edilmesinden öğrenci ve okul başarısının tespitine kadar eğitim-öğretimdeki her türlü ölçme ve değerlendirme etkinliğini kapsayan bir bütündür.

Ölçme Değerlendirme Birimi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine,
Öğrenme eksikliklerinin belirlenmesine,
Öğrenci ve okul bazında akademik başarının ortaya konmasına,
Kalite için gerçekleştirilecek faaliyetlere anketler ve sınav sonuçlarıyla yardımcı olur.
 
BİRİM TARAFINDAN;
Eğitim- Öğretim Yılı Sınav Takvimi doğrultusunda,
Deneme Sınavları
Tarama Sınavları
Ortak Sınavlar
Seviye Tespit ve Hazır Bulunuşluk sınavları
Geçiş Sınavları
Öğretmen Alımı Sınavları
Eğitim, Öğrenci, Veli, Çalışan memnuniyet anketleri hazırlanır.
 
Öğrencilere, kazanımlara göre doğru / yanlış durumlarını belirten sınav sonuçlarını içeren ayrıntılı karne verilir. 
K12NET üzerinden öğrenci ve velilerin sonuçlara ulaşması sağlanır. Öğretmen ve yöneticilerin sonuçları ve analizleri inceleyip zümrede irdelemeleri ve gerekli tedbirleri almaları için sınav sonuçları paylaşıma açılır.
 
Ünite veya konu kazanımlarının öğrenilip öğrenilmediğini belirlemek amacıyla tarama sınavları yapılır. Yönetim-öğretmen-rehberlik-veli ve öğrencilerle sonuçlar ve analizler paylaşılır.
Ortak sınav soruları Ölçme Değerlendirme Birimince yazılır, uygulanır ve değerlendirilerek öğrenci başarısının tespiti yapılır.
Seviye Tespit ve Hazır Bulunuşluk Sınavları hazırlanır, uygulamadan sonra değerlendirilir 
Geçiş sınavları yapılarak değerlendirilir.
Öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim almaları için okulumuzda görevlendirilecek öğretmenlerin sınav soruları öğretmenlerimiz tarafından hazırlanarak ölçme birimince yazılır, uygulanır ve değerlendirilir.
Barkodlu konu değerlendirme soruları ile öğrencilerimiz çözümlere hızla ulaşabilir.
Birimde hazırlanan sınav sorularının büyük bir kısmı, kendi öğretmenlerimiz tarafından yazılır. 
Sorular, öğretmenlerimiz tarafından soru yazma formlarına yazılır; Ölçme-Değerlendirme Birimince sınav formatı haline getirilerek zümre öğretmenlerine kontrol için verilir. Öğretmenler tarafından düzeltilerek ikinci kontrol için tekrar zümre öğretmenlerine gönderilir. Kontrolden sonra sınav kitapçığı formatına getirilerek baskı birimimizce örnek baskısı yapılır. Zümre öğretmenlerince son kontrolü yapıldıktan sonra soru kitapçığı basılarak paketlenir. Sınavın uygulanmasından bir süre sonra sorular, branş ve zorluk derecelerine göre soru bankasına aktarılır. 
Sınav sonuçları ve analizleri yönetim, öğretmen, Rehberlik Birimi, veli ve öğrencilerle paylaşılarak eğitim – öğretimin kazanımlarına ulaşılması sağlanır.
Sınavların uygulanışlarında farklı sınav düzenleri uygulanarak ölçmenin güvenilirliğinin artırılması hedeflenir.
Ölçme Değerlendirme Birimince öğrenci, veli, çalışan anketleri yapılır; eğitim-öğretimde kalitenin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması için sonuçlar yönetime sunulur.
 
BİRİM BÜNYESİNDE;
Ölçme Değerlendirme Elemanları
Fotokopi-Baskı Birimi (Matbaa) görevlisi bulunmaktadır.
 
PAYLAŞ:
X