SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Müzik

Okulumuz eğitim ve öğretim faaliyetleri içerisinde, sanat çalışmalarına büyük bir önem vermektedir. Müzik eğitimi ile öğrencilerimizin sosyal etkileşimi ve bu alanda gerekli becerileri geliştirmesi sağlanmaktadır.

1. sınıf müzik derslerimizde, ses ve ritim çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin ritim kulaklarının geliştirilmesine ağırlık verilir. Derslerimizde beden perküsyonu, orff eğitimi, ezgi ve ritim çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin gelişimi sağlanır. Okul öncesi öğrenilen şarkılar pekiştirilir. Eğitim-öğretim yılı, İstiklal Marşının anlam ve önemi ile başlayıp, melodika çalışmaları, şarkı çalışmaları ve okuma bayramında sene içi çalışmalarının gösterimi ile sonlanır.

1. sınıf öğrencilerimizin kazanımları: 

•          Nota okuma ve yazma 

•          Melodika çalışması

•          Ritim çalışması

•          Farklı müzik türlerini tanıma

•          Müzik zevklerini keşfetme

•          Doğru nefes alıp verme

•          Milli marşlarımızı öğrenme

•          Milli marşlarımıza saygı şeklindedir.

 

       2. sınıf müzik derslerimizde, İstiklal Marşı’nı doğru nefes yerleri ile okuma çalışması ve diyafram çalışması yapılır. Nota okuma yazma çalışmaları yapılır. Melodika ile üç notalı çalınan şarkılardan, bütün notaları öğrenerek çalınan şarkılar seviyesine ilerlenir. Öğrencilerimizin yetenekleri işitme testi ile değerlendirilir ve bu doğrultuda yönlendirmeler yapılır. Yıl içerisinde, belirli gün ve haftalara yönelik şarkı ve ritim çalışmaları yapılır. Öğrenciler sene içinde yapılan gösterilerde ve Lobi Konseri etkinliğinde görev alırlar. Aynı zamanda okulumuzda uygulanan Ters Yüz Eğitim Modeli kapsamında, ‘Ayın Sanatçısı’ çalışmaları yapılır. Çalışmalar her ay farklı içerik ile planlanır. Cambridge Uluslararası Program kapsamında her ay ders öğretmeni tarafından belirlenen İngilizce müzik terimleri, derslerde öğretmen ve öğrenci tarafından aktif kullanılır.

 

2. sınıf öğrencilerimizin kazanımları :

•          Vücudunu ritim çalgısı olarak kullanır.

•          Yanaşık sesler ile ses ve nefes çalışmaları yapar.

•          Atatürk’ü anlatan şarkı, türkü ve marşları anlamına uygun dinler.

•          Öğrenilen müzikler birlikte seslendirilir.(beraber başlama ve bitirme)

•          Çevresinde kullanılan çalgıları tanır.

•          Duyduğu ince ve kalın sesleri ayırt eder.

•          Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirir.

•          Dünyaca ünlü bestecileri tanır ve eserlerini dinler.

 

      3. sınıf müzik derslerimizde, İstiklal Marşı’nın doğru nefes yerleri ile okuma çalışması yapılır. Müzik aleti çalan öğrenciler desteklenir. Öğrenciler müzik aleti çalmaya teşvik edilir. Öğretmen ve öğrencinin aynı sahneyi paylaştığı konserler düzenlenir. Melodika ile Milli Marşlar çalınır. Nota okuma ve solfej çalışmaları yapılır. Öğrenciler sene içinde yapılan gösterilerde ve ‘Lobi Konseri’ etkinliğinde görev alırlar. Aynı zamanda okulumuzda uygulanan Ters Yüz Eğitim Modeli kapsamında, ‘Ayın Sanatçısı’ çalışmaları yapılır. Çalışmalar her ay farklı içerik ile planlanır ve çalışılır. Cambridge Uluslararası Program kapsamında her ay ders öğretmeni tarafından belirlenen İngilizce müzik terimleri, derslerde öğretmen ve öğrenci tarafından aktif kullanılır.

 

3.sınıf öğrencilerimizin kazanımları : 

•          Müzik zevkini keşfeder.

•          Müzik yolu ile kendini ifade edebilmeyi öğrenir.

•          Şarkı söylerken sesini doğru kullanmayı öğrenir.

•          Toplumda beraber yaşama anlayışını geliştirerek koro eşliğinde şarkı söyleme      kurallarına uyar.

•          İstiklal Marşı’nı saygıyla söyler.

•          Oluşturduğu ritim çalgısı ile dinlediği ve söylediği müziğe eşlik eder.

•          Kendi kültüründen oyunlar oynayarak şarkı söylediği müziğe eşlik eder.

•          Notaları hızlı ve akıcı bir şekilde okuyabilir.

•          Melodika çalışmalarında nota okuma ile hızlı ilerleme sağlar.

            4. sınıf müzik derslerimizde, öğrencilerimizin işitsel değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, fiziksel özelliklerine (dudak, diş ve parmak yapısı) dikkat edilerek uygun müzik aleti yönlendirmeleri yapılır. Öğretmen ve öğrencinin aynı sahneyi paylaştığı konserler düzenlenir. Öğrencilerimiz yeteneklerini ve çalışmalarını okulumuzdaki tüm etkinliklerde, Lobi Konserlerinde sergileme imkanı bulur. Melodika ile Milli Marşlar çalınır. Nota okuma ve solfej çalışmaları yapılır. Aynı zamanda okulumuzda uygulanan Ters Yüz Eğitim Modeli kapsamında, ‘Ayın Sanatçısı’ çalışmaları yapılır. Çalışmalar her ay farklı içerik ile planlanır ve çalışılır. Cambridge Uluslararası Program kapsamında her ay ders öğretmeni tarafından belirlenen İngilizce müzik terimleri, derslerde öğretmen ve öğrenci tarafından aktif kullanılır. İlkokul müzik derslerinde yapılan çalışmalar, sene sonu mezuniyet konserinde sahnelenir.

 

 4.sınıf öğrencilerimizin kazanımları :

•          Temel müzik yazı ve ögelerini tanır.

•          Müzikteki ses yüksekliklerini grafik ile gösterebilir.

•          Öğrendiği seslerin (gam dizisi) temel özelliklerini ayırt eder.

•           Melodika çalışmalarında, istediği şarkıyı müzik kulağı ile keşfederek çalabilecek kadar bilgi sahibi olur.

•          Oluşturduğu ritim çalgısı ile dinlediği ve söylediği müziğe eşlik eder.

•          Kendi kültüründen oyunlar oynayarak şarkı söylediği müziğe eşlik eder.

•          Notaları hızlı ve akıcı bir şekilde okuyabilir.

 

İlkokul müzik eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, ortaokul seviyesine hazır bulunuşlukları ile bilinçli birer müzik dinleyicisi haline gelir.

PAYLAŞ:
X