SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Eğitim Öğretim Yaklaşımı
 
EĞİTİM ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

Özel Başkent İlkokulu’nda tüm sınıf seviyelerinde uygulanan eğitim programlarının ortak amacı; merak eden, soru soran, keşfeden ve öğrenen zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir. Eğitim programı hazırlanırken öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır. Her öğrencinin bireysel öğrenme, gelişme, büyüme ve ilgilerine cevap verecek nitelikte düzenlenir. Konular basitten zora, bilinenden bilinmeyene, yakın çevreden uzak çevreye, somuttan soyuta doğru planlanır ve sıra takip ettirilir. Öğrenciler bir basamakta öğrendiklerini diğer basamağa tekrar ederek daha sonraki öğrenmelerine uygun bir zemin hazırlanır. Planlanan etkinlikler öğrencilerin araştırma, sorgulama, yaratıcılık, eleştirel düşünme,  problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak şekildedir. Grup çalışması, beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme, proje, tartışma gibi birçok teknik kullanılarak, öğrencilerimizin sorgulaması, hayal etmesi ve meraklarını gidermeye yöneliktir.

Öğretmenlerimiz, her çocuğun geliştirilebilecek güçlü yönleri ve yetenekleri olduğu inancı ile üretken, verimli ve insancıl bir öğrenme ortamı oluşturmak için, işbirliğine dayalı öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarından faydalanırlar. Okul yaşantısı ile gerçek yaşantının uyumunu sağlamak, öğrenmenin kalıcılığını arttırmak için öğretme-öğrenme sürecinde öğreten ve öğrenen rollerini karşılıklı olarak oynamalarına fırsat verecek bir anlayışla yaklaşırlar. Bu süreçte öğrenci ile ilgili geri dönütleri velileri ile paylaşarak onları da sürecin içerisinde dahil ederler. Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli kültürünü ve tarihlerini öğrenen, bu değerlere özünden bağlanan, doğruluk, dürüstlük, adalet, hoşgörü gibi değerlere sahip, sanat ve spor sever, dil eğitimi temellerini sağlam almış, eğitim dönemlerinde ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları sistemlere hazır bireyler olmaları için çalışırlar. 
 
PAYLAŞ:
X