SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
 
Öğrenciyi tanımaya, anlamaya ve davranışlarını geliştirmeye yönelik planlanan bütün çalışmalar, tüm öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde ve çözüm odaklı yürütülmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması ile birlikte;
Oryantasyon haftasında, çocukların okula ve sınıfına uyum sağlamasına destek olunur.
Özgüven Gelişimi, Sorun Çözebilme, Etkili İletişim, Davranış Eğitimi, Sosyal Becerilerini Geliştirme, Ödev ve Sorumluluk Bilinci Oluşturabilme, Sınav Kaygısı ile Baş Edebilme konularında çalışmalar yapılır.
Eğitsel ve bireysel rehberlik çalışmaları yürütülür.
Bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri yapılır.
Öğrencilerin gelişimleri izlenir.
İhtiyaca yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri yapılır.
Öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine uygun test-envanter ve ölçme araçları uygulanır.
Öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik durumları izlenir. Gerekli yönlendirmelerde bulunulur.
Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimi desteklenir. Duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.
Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir.
Yaptığımız çalışmalar velilerimizle iletişim halinde ve işbirliği içerisinde daha etkili olmaktadır.

İLKOKUL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 
ÖĞRENCİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Okula Uyum-Tanışma Etkinliği : İlkokula başlangıç, öğrenci için bir uyum sürecini gerektirir. Bu dönemde, onun uyum sürecini sağlıklı geçirebilmesi adına sınıf içinde yapılan tanışma etkinlikleri, oyun ve okulun tanıtımı ile ihtiyaç duyulan destek verilir.

Öğrenci Bilgi Formu : Ailelere gönderdiğimiz öğrenci bilgi formuyla hem öğrencimiz hem de aile hakkında bilgi sahibi oluruz.

Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme : Öğrencilerimize, düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının ne kadar önemli olduğu anlatılır. Beslenmede sağlık için temizliğin önemi vurgulanarak gerekli yöntem ve teknikler gösterilir.

Kişisel Sınırlar - Mahremiyet : Kişisel sınırları korumanın önemi, iyi ve kötü dokunuş, hissedilen duygu farkındalığını her yaş gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli materyaller kullanılarak anlatılır.
Verimli Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri: Uygun ortamda, belirli bir plan dahilinde yapılan çalışmanın önemi vurgulanarak, gerekli yöntem ve teknikler gösterilir.

Deneme Sınavları Değerlendirmesi : 4. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız deneme sınavları değerlendirilerek geri bildirimlerde bulunulur.
Duygularımı Tanıyorum "Öfke Kontrolü": Öğrencilere öfkenin tüm insanlarda görülen doğal bir duygu olduğu, sağlıklı olarak ifade edildiğinde olumlu sonuçlar oluşturduğu aktarılır. Öfkelerini nasıl kontrol edebileceklerini öğrenir ve buna uygun hareket etmeleri sağlanır.

Arzu Listesi : Bireyi tanıma tekniklerinden biri olan bu liste, öğrencinin açığa çıkaramadığı duygu ve düşüncelerini anlatabilme imkânı verir. Gerekli durumlarda veliyle iletişim kurarak, etkinlik değerlendirilip paylaşımlarda bulunulur.

Akran Zorbalığı ve Arkadaşlık İlişkileri: Öğrencilerimizin olumlu arkadaşlık ilişkisi geliştirebilmelerine, birbirlerinin duygularını anlayabilmelerine, yaşadıkları çatışmalarda uygun çözüm yolu üretebilmelerine yardımcı olunmaktadır. Aynı zamanda zorbanın kim olduğu, akran zorbalığının ne olduğu ve böyle bir durumunda neler yapmaları gerektiği anlatılır.

Kimdir Bu?: “Kimdir Bu?” Tekniği ile sınıfın sosyal yapısı tanınmaya çalışılır. Yapılan çalışmayla öğrencilerin, kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıkları anlaşılır. Çalışmadan çıkan olumlu ya da olumsuz veriler doğrultusunda, gerekli rehberlik çalışmaları yapılır.

Serbest Zaman Değerlendirmeye Yönelik Yarıyıl Tatil Broşürü: Öğrencilerimizin serbest zamanını verimli geçirebilmeleri için yarıyıl tatil broşürü hazırlanarak önerilerde bulunulur.

Teknolojiyi Sağlıklı Kullanma Yolları : İlkokul düzeyi teknoloji bağımlılığı, bağımlılık kavramı, teknoloji bağımlılığının aşamaları, bağımlı kişide görülen özellikler, teknoloji bağımlılığından kurtulmak için yapılması gerekenler gibi benzeri konularda öğrencilerin yeterli bilgi ve bilinç düzeyine ulaşması amaçlı çalışma yapılır.

Serbest Zaman Değerlendirmeye Yönelik Yaz Tatil Önerileri Broşürü : Öğrencilerimizin serbest zamanlarını verimli geçirebilmeleri için yaz tatil broşürü hazırlanarak önerilerde bulunulur.

VELİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlkokulu RPD birimi olarak ortak paydamız olan öğrencilerimize yalnızca ihtiyaç duyduğu bilgiyi değil, hayatları boyunca ayaklarını güvenle yere basabilecekleri deneyimleri aktarırken değerli paydaşımız velilerimizle dirsek teması kurarak BİZ bilincini oluşturmaktayız.

Bu amaç doğrultusunda:
Okula uyum sürecini kolaylaştırmak adına “Uyum Haftası Veli Semineri” düzenlenir ve velilerimize "Okula Başlıyorum Veli Broşürü" ile önerilerde bulunulur.
Şeffaflık ilkesinden yola çıkarak RPD biriminin alanı ve işleyişini anlatarak yıl boyunca yapılacak çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilir. 
Velilerimize, ebeveyn olarak kendi çocukları ile kuracakları iletişimde yardımcı olacak “Özgüven ve Sorumluluk”,“ Anne-Baba Tutumları”,“Aile İçi İletişim” konularında da anne-baba eğitimleri verilir.
Öğrenciyle ilgili yapılan tüm sınıf içi,sınıf dışı etkinlik ve çalışmalar, görüşmeler K12 net üzerinden velilerimizle paylaşılır. 
Velilerimiz randevu alarak bizlerle bireysel olarak görüşebilirler. Bizler de öğrencilerimizin gelişim alanlarını değerlendirmek, sınıf içi ve sınıf dışı gözlemlerimizi paylaşabilmek, bir problem varsa birlikte hareket edip sorunları çözebilmek için velilerimizi okula davet ederek, görüşürüz. Gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirmede bulunuruz. 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
Öğrencilerimizin, hem akademik hem de psiko sosyal yönden gelişimlerini sağlıklı bir şekilde desteklerken çözüm odaklı yaklaşımla tüm öğretmenlerimiz çalışmaktayız. 

Bu amaç doğrultusunda;
Sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimize RPD biriminin tanıtımı yapılarak yıl boyunca yapılacak çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi verilir.
Sınıf içi öğrenci dinamiklerini takip edebilmek adına sınıf öğretmenlerimiz ile bireysel görüşmeler yapılarak, sınıf içi ve sınıf dışı öğrenci davranışlarıyla ilgili gözlemler değerlendirilir.
 
PAYLAŞ:
X