SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Sosyal Etkinlikler


SOSYAL ETKİNLİKLER

Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır.
Kulüp öğretmeni kulübüyle ilgili tanıtım etkinliğinde bulunabilir.
Kulüplerdeki öğrenci sayısının dengeli olması esastır.
Bir kulüpte en az on beş, en fazla yirmi dört öğrenci bulunur.
Öğrencilerin birden fazla kulüp tercih etmeleri gerekmektedir. İlk tercihine yerleşemeyen öğrenciler tercih sırasına göre diğer tercihlerine yerleştirilir.
Kulüp seçiminde öğrenci tercihi önemlidir.
2019-2020 öğretim yılında kulüpler çizelgedeki gibidir.
 
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
1. Jimnastik kulübü
2. Modern dans kulübü
3. Halk oyunları kulübü
4. Eğitsel oyunlar kulübü
5. Tenis kulübü
6. Masa tenisi kulübü
7. Müzik (Orff) kulübü
8. Muzik (Gitar) kulübü
9. Müzik (Yaylı Çalgılar-keman) kulübü
10. Müzik(Bando) kulübü
11. Küçük ressamlar resim kulübü
12. Bilişim Teknolojileri kulübü
13. Satranç kulübü
14. Robotik kulübü
15. İngilizce kulübü
 
JİMNASTİK KULÜBÜ
Jimnastik programlarında genel amaç; spora jimnastik ile başlamış komple beden kontrolüne sahip çocuklar yetiştirmektir. Çocuklar eğlenceli bir ortamda esneklik, el ayak koordinasyonu, denge, kuvvet, çeviklik konularında becerilerini geliştirirken aynı zamanda temel jimnastik hareketlerini de öğrenmektedirler.

Çocuklar üzerindeki faydaları;
Kas kemik yapısının kuvvetlenmesi, sinir kas koordinasyonunun mükemmel seviyeye ulaşabilmesi 
Bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanabilme
Daha sosyal ve dışa dönük bireyler olma
Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu geliştirme
Duruş bozukluklarının düzeltilmesi
Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme
İletişim kuramayan çocuklarda sosyalleşebilme
Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilmedir.
 
MODERN DANS KULÜBÜ
“Dans etmek dans ile var olmak…”
Anlatmak istedikleriniz mi var?
O zaman dans edin. Sahneye çıkın ve içinizden geleni ortaya çıkarın. Modern dans duygu akışının doğaçlama yöntemi ile dışa vurumdur. 
 
Modern dans dersinin amacı ve kazanımları:
Dans eğitimi, duruş(poture) bozukluklarının düzeltilmesinde önemli katkılar sağlar
Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar, grup olarak ve bireysel hareket etmeyi ve sorumluluk almayı pekiştirir
Modern dans bir sahne formu olmasından dolayı soyut düşünmeyi mekanda yön bulmayı da geliştirmektedir.
Hareketlerin tekrarı üzerine kurulan yapısından dolayı, aynı zamanda hafıza ve konsantrasyonu da olumlu yönde etkilemektedir.
Öğrencilerimizin özgüven kazanarak kendi fiziksel özelliklerini ön plana çıkarmasını sağlar.
Dersi severek yapıp mutlu bir şekilde dersten ayrılmalarını sağlamaktır.
 
HALK OYUNLARI KULÜBÜ
Ait olduğu toplumun geleneksel değerlerini koruyarak, çeşitli konuları işleyerek, hareket jest ve mimiklerden yararlanarak müzik ve müzik aletleri eşliğinde, toplu ve bazen de bireysel olarak da anlatan önemli bir kültür unsurudur.
Çalışmalarımızda amacımız; kendi kültürüne sahip çıkan, örf adet ve göreneklerine, duyarlı kendini doğru ifade edebilen, sosyal, çağdaş, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı bir nesil yetiştirmektir.
Halk oyunları çalışmalarında etkin bir biçimde görev alan öğrenciler, toplulukla katıldıkları gösterilerde yaptıkları işin bireysel başarısını tatmaktadır. Bu yolla bedensel gelişimine katkı sağlarken ruhsal gelişimi de desteklenmektedir.
 
EĞİTSEL OYUNLAR (GELENEKSEL OYUNLAR) KULÜBÜ
Halk kültürü içinde kendine yer bulmuş, eğlence imkanının kısıtlı olduğu dönemlerde topluca oynanan oyunlardır.
Geleneksel oyunları oynarken zihinsel beceri yanında, kendi kültürünü tanır ve gelecek nesillere tanıtır. 
 
Kulübümüzde öğrencilerimiz geleneksel oyunlarımız olan;
Tombik ( 9 taş)
Yağ satarım bal satarım
Yakan top
Mendil kapmaca
3 taş oyunlarını öğrenirler.
 
Eğitsel oyunların ( geleneksel oyunların ) amacı;
Sınırları ve kuralları bilmek
Yaparak ve yaşayarak öğrenmek
Mutluluk, sevinç, acı, üzüntü, güven duyma gibi birçok duygusal tepkiyi oyun yoluyla öğrenmek
Keşfederek, kendisini ve çevresini tanımak
Hayatı öğrenmektir.
 
MASA TENİSİ KULÜBÜ
Başka bir spor yoktur ki, vücut arasındaki uyumlu koordinasyonu bu derece geliştirsin. Her yaş grubunun ilgisini çeken ve merak uyandıran bir spor dalıdır. 
Mücadele ruhunun gelişmesini, yardımlaşmanın önemini, güven duygusunun aslında ne kadar özel bir duygu olduğunun anlaşılmasını sağlayan dersimiz, tüm bu güzel duyguların yanı sıra öğrencilerimizin kendini tanıması ve neler yapabileceğinin farkına vararak özgüvenini üst seviyelere çıkarabilmesini sağlamaktır.
 
Masa tenisi dersinin amacı
Konsantrasyon gelişimini sağlamak 
Ani ve doğru karar vermek, refleks gelişimini sağlamak
Dayanıklılık, kararlılık yetilerinin gelişimini sağlamak
Keskin göz ve gözlem yeteneğinin gelişimini sağlamak
Çevik, atak olmalarını sağlamak
El, kol ve göz koordinasyonunun gelişimini sağlamak
Hızlı düşünme ve kabileyetini arttırmak
Taktik yapma ve planlama yeteneğini gözle görülür düzeyde ilerletebilmek
Hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğrenmesini sağlamak.
 
Okulumuzda masa tenisi çalışmalarımız için bir salonumuz bulunmaktadır. Bu salonda öğrencilerimizin kullanımı için çok sayıda masa tenisi masamız, raket ve masa tenisi topu gibi malzemelerimiz bulunmaktadır. Okul içi turnuvalarla müsabaka kültürünü kazanarak, sporcu disiplinini elde eden öğrencilerimiz burada yıl boyunda kazandıkları becerileri bir üst seviyeye çıkararak okullar arası masa tenisi yarışmalarının tüm kategorilerine katılım sağlamaktadırlar.
 
YAYLI ÇALGILAR KULÜBÜ
2 ve 3. Sınıfta keman öğretimi olarak başlayan kulübümüz, 4. sınıfımızda keman ve viyolonsel çalışmaları olarak devam etmektedir. Kulübümüzde öğrencilerimiz nota, ritim ve enstrüman çalma eğitimi almaktadırlar. Her öğrencinin kendi fiziksel yapısına uygun bir enstrümanı olmak zorundadır. Kulüp çalışmalarında öğrencilerimiz ile hem bireysel hem de toplu çalışmalar yaparak hızlı, doğru ve uyum içinde ilerlemeleri sağlanır. Kulüp öğrencilerimiz 4. Sınıftan itibaren okul orkestramızda yerlerini alırlar ve orkestranın tüm konserlerine dahil olurlar.

BANDO KULÜBÜ
Okulumuzda 2011 yılında kurulmuş ve Adana’da tek olan okul bandomuzun alt yapısını geliştirmek amacıyla kurulmuş bir kulüptür. Bu kulüpte öğrencilerimiz nota ve ritim eğitimi almaktadır. Kendileri için uygun olan enstrüman belirlendikten sonra enstrüman eğitimine başlamaktadır. Bu kulüp üflemeli ve vurmalı enstrümanlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin müziksel kulak ve ritim çalışmaları yapılarak müzik yeteneği tespit edildikten sonra parmak yapısı, dudak yapısı, diş yapısı, boyu vb. gibi özelliklere bakılır. Öğrenciye uygun olan estrüman deneyimli öğretmenlerimiz tarafından belirlenir. Her öğrencinin kendine ait enstrümanı olmak zorundadır. Öğrencilerimiz kendilerini geliştirdikten sonra okul bandomuzun bir ferdi olarak tüm konserlerde yer alır.

KÜÇÜK RESSAMLAR RESİM KULÜBÜ
Okulumuzda “Küçük Ressamlar” adıyla açılan resim kulübümüz haftada iki ders saati olmak üzere her sınıf seviyesinde farklı konular ve etkinliklerle yapılır. 
1. Sınıflar
Temel plastik sanatlar eğitimi verilir.
Boya malzemeleri tanıtılır ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verilerek uygulamalar yapılır.
Kartpostal hazırlama ile ilgili bilgiler verilir ve uygulanır.
Sulu boya tekniği ile çeşitli resimler çalıştırılır.
Origami çalışmaları yapılır.
Atık malzemeleri değerlendirme konusunda öğrenciler bilgilendirilir ve uygun çalışmalar gerçekleştirilir.

2.Sınıflar
Temel plastik sanatlar eğitimi verilir.
Belirli gün ve haftalarda ortak pano çalışmaları yapılır.
Boya malzemeleri tanıtılır ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verilerek uygulamalar yapılır.
Baskı teknikleri ile ilgili bilgiler verilir ve çalışmalar yaptırılır.
Üç boyutlu tasarımlar çalışılır.
Atık malzeme değerlendirme konusunda öğrenciler bilgilendirilir ve uygun çalışmalar gerçekleştirilir.
Maske boyama çalışmaları yapılır.

3. Sınıflar
Temel plastik sanatlar eğitimi verilir.
Belirli gün ve haftalarda ortak pano çalışmaları yapılır.
Ünlü ressamlar tanıtılarak reprodüksiyonları çalışılır.
Üç boyutlu tasarımlar çalışılır.
Baskı teknikleriyle ilgili bilgiler verilir ve çalışmalar yapılır.
Sanatçı üslupları ve akımları hakkında bilgiler verilir.

4. Sınıflar
Temel plastik sanatlar eğitimi verilir.
Ünlü ressamlar tanıtılarak reprodüksiyonları çalışılır.
Belirli gün ve haftalarda ortak pano çalışmaları yapılır.
Sanatçı üslupları ve akımları hakkında bilgiler verilir.
Perspektif konusuna başlangıç yapılır.
Üç boyutlu tasarımlar çalışılır.
Karakalem tekniği ile ilgili bilgiler verilir.
 
SATRANÇ KULÜBÜ
Öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaların çoğu, etkin düşünme, problem çözme, zihni disipline edebilme, kazanma veya kaybetme ile baş edebilme gibi becerileri edinmelerinde satrançın önemini göstermektedir. 
Satranç, zihinsel etkilerinin yanı sıra başkalarına saygılı olma, sabır ve farklı bakış açılarını kabullenme gibi kişisel ve toplumsal değerlerini de güçlendirmektedir.  Yine yapılan araştırmalar göstermiştir ki satranç sporu için gerekli olan beceriler dil öğrenmek için gerekli olan becerilerle benzerlik göstermektedir. Özetle, teknik bilgi     (taşların ve hareketlerinin öğrenilmesi, açılışlar ve diğer yöntemler) ve bu bilginin uygulanmasından ibarettir. Edinilen bilgi eğitim ve deneysel geri bildirimle desteklenerek geliştirilir. Öğrencilerin otomatik olarak daha karmaşık düşünme becerilerini kazanması sağlanır. Bilim insanları, matematikçiler ve satranç sporcuları arasında yapılan karşılaştırmalarda düşünme tarzlarının yeni fikirlerden çok kaliteli yaratıcılık şeklinde olduğu gözlenmiştir. 
Bizler bu bilgiler ışığında satrancı öğrenme, öğretme, paylaşma, yaratma, rekabet etme, eğlenme, disiplin, kendi başına çalışma ve bilgi üretme aracı olarak görüyor ve hem yarışma hem de boş zamanları değerlendirme etkinliği olarak çocuklarımıza ve herkese kazandırmak istiyoruz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ
1.Sınıflar 
Bilişim teknolojileri dersinde bilgisayar okuryazarlığı geliştirilen ve her geçen gün değişim gösteren teknolojiye ve çağa uyum sağlayan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Dersimizde öğrencilerimize;
Güvenli ve doğru bilgisayar kullanımını içselleştirmelerini,
Temel bilgisayar kullanım becerilerini kazanmalarını,
Dersimizde aktif kullandığımız animasyon programı ile hayal gücünü geliştirmeyi, bir karaktere komut verebilmeyi ve yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.
Hayal ettiklerini gerçekleştirmenin verdiği gurur ile kendinden emin ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

2. Sınıflar 
Bilişim teknoloji dersinde öğrencilere bilgisayarın temelini oluşturan ve doğru komutlar vermemizi sağlayan kodlama dersine giriş yapılmaktadır.

Dersimizde öğrencilerimize;
Bilgisayarı oluşturan temel çevre birimlerini tanımalarını,
Bilgisayar kullanımı esnasında oluşabilecek problemlerle baş edebilmeyi,
Kodlamanın temelini oluşturan algoritmanın sadece kodlamada değil hayatımızın her alanında yer aldığını ve hayattan kesitlerle örneklendirmeyi, 
Yazılan her algoritmanın nasıl kod bloğuna çevrilebileceğini,
Kullandığımız kodlama programındaki karakterleri komutlar vererek yönetmeyi ve kendi oluşturduğu sahnede sergilemeyi,
Hayal gücünü geliştiren ve hayallerini gerçekleştiren bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan üstün yetenek ve üstün zekaya değil, yeterli istek, azim ve çabaya sahip olmaktır.

3. Sınıflar 
Bilişim teknolojileri dersi ile kodlamanın temelleri atılmakta bilgisayar ve teknolojinin kullanımına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğrenmelerini hedeflemekteyiz.

Dersimizde öğrencilerimize;
Daha karmaşık yapılarda algoritma oluşturabilmeyi,
Oluşturduğu algoritmayı kod bloğu haline getirebilmeyi,
Birden fazla karaktere ayrı ayrı komutlar verebilmeyi,
Daha karmaşık yapıda kod blokları oluşturmayı,
Kendi sahnelerinde kendi karakterlerini kullanmayı, sahneler arasında geçiş yapmayı öğrenmelerini hedeflemekteyiz.
Yaptıkları her projede sorumluluk alma duygusunu geliştirmeyi, bir işe başlama ve başladığı işi bitirme duygusu uyandırmayı hedefliyoruz.

4. Sınıflar Robotik Kulübü

Öğrencilerimize dersimizde;
Bilgisayarın donanım ve yazılım birimleri hakkında temel bilgileri kazandırmayı,
Etkin klavye kullanımını geliştirmeyi ve fonksiyon tuşlarının işlevlerini öğrenmeyi,
Kullandığımız kod programı ile birden fazla karakter ile birlikte birden fazla sahneyi aynı kod bloğunda yönetmeyi,
Kodlamayı öğrenen öğrencinin tek bir kodlama diline bağlı kalmaksızın birçok dile kolaylıkla adapte olabilmesini,
Bir olay veya olguya farklı bakış açılarıyla yaklaşarak çok yönlü düşünceyi geliştirmeyi,
Karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı önlem almayı ve çözüm yolları üretmeyi öğretmeyi hedefliyoruz.
 
 
 
PAYLAŞ:
X