SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM

Okul Müdürü
 
 
Mehmet ÖZCANLI  
 
Sevgili Öğrenciler, 
Her şey gelişmekte ve değişmektedir. Eğitim sistemleri ve yöntemleri değişir, bilim değişir, teknikler değişir, teknoloji değişir ve gelişir; ama değişmeyen bir şey vardır; o da gerçektir. Size düşen görevse, o gerçeği bulmaktır. O gerçek de eğitimin gerçek anlamını bilmektir! 
Sizler, öğrenim gördüğünüz süre boyunca pek çok şey öğreneceksiniz; ama önemli olan sadece öğrenmek değildir; önemli olan onu hayata geçirmek, onu davranış haline getirmektir! Çünkü hayata geçirilmeyen, davranış haline getirilmeyen bilgi, bilgi değildir. Bu bir bilgisizliktir! Önemli olan, onu kendi hayatımıza geçirerek tüm insanlığın hizmetine sunmaktır! İşte ancak o zaman eğitimli, ancak o zaman erdemli bir insan olabiliriz! 
Saygıdeğer veliler, anneler, babalar, 
Çocuklarımızın üstlendiği ödev ve sorumlulukların çokluğunu sizler de görüyorsunuz. Onların bu ödev ve sorumlulukları yerine getirmesinde sizlere de görev düşmektedir. Onların sorunlarını paylaşmak bizlerin görevi olduğu kadar, sizlerin de görevidir. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılayarak okula göndermekle göreviniz bitemez.”Eti senin, kemiği benim…” gibi bir zihniyetle her şey öğretmenden beklenemez. Gerçek başarının elde edilebilmesi için öğrenci-öğretmen-veli işbirliğinin sağlanması şarttır. Bu üçgen oluşturulabilirse ancak gerçek başarı yakalanabilir. 
Eğitimin amacı, bütün öğrencileri aynı biçimde düşündürmek, aynı biçimde yetiştirmek değil, her bireyin kendi kişiliğini en iyi ortaya koyacak biçimde yetiştirmektir. Bu gün artık eğitim, bireyin kişisel gelişimini ön plana çıkaran ve ona göre yönlendirme yapan bir anlayış içindedir. 
Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, 
Sizlerin, kafanızdaki sermaye, gönlünüzdeki servet, vicdanınızdaki müfettişle, her şeye rağmen görevinizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığınızı biliyorum. Bu toplum ve insanlık size çok şey borçludur. 
Sizler, kafanızdaki bilgileri sermaye, gönlünüzdeki sevgiyi servet, vicdanınızın sesini müfettiş bildiğiniz sürece şevkiniz hiç eksilmeyecek, gücünüz hiç bitmeyecektir. Ve emekleriniz boşa gitmeyecektir. Ödülleriniz ve tesellilerinizse, bu memlekete ve insanlığa kazandırdığınız şerefli, dürüst, vatansever ve başarılı öğrencileriniz olacaktır. Ve yaydığınız aydınlık olacaktır. 
Başkent okulları olarak,
Atatürk ilkelerine bağlı milli, demokratik, laik ve çağdaş, bilinçli, farklı kültürlere saygılı, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanan, her seviyede öğrenmeyi amaçlayan, yaratıcı düşünmeyi geliştiren, kendi özelliklerinin farkında olan, çevre koşullarını yakından tanıyan ve çevre koşullarından olumlu etkilenen, katılımcı, teknolojik gelişmelerden yararlanan ve son eğitim metotlarını kullanan bireyler yetiştirmek.
 
Saygılarımla,

 

Mehmet ÖZCANLI
Başkent Ortaöğretim Okulları Müdürü

 
PAYLAŞ:
X