SİZİ BİZ ARAYALIM
X
icon

SİZİ BİZ ARAYALIM
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
 
 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
 
Öğrenciyi tanımaya, anlamaya ve davranışlarını geliştirmeye yönelik planlanan bütün çalışmalar, tüm öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde ve çözüm odaklı yürütülmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması ile birlikte;
Uyum haftasında, çocukların okula ve sınıfına uyum sağlamasına destek olunur.
Öz güven Gelişimi, Sorun Çözebilme, Etkili İletişim, Davranış Eğitimi, Sosyal Becerilerini Geliştirme, Ödev ve Sorumluluk Bilinci Oluşturabilme,  konularında çalışmalar yapılır.
Eğitsel ve bireysel rehberlik çalışmaları yürütülür.
Bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri yapılır.
Öğrencilerin gelişimleri izlenir.
İhtiyaca yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri yapılır.
Öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine uygun test-envanter ve ölçme araçları uygulanır.
Öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik durumları izlenir. Gerekli yönlendirmelerde bulunulur.
Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimi desteklenir. Duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.
Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir. 

Yaptığımız çalışmalar velilerimizle iletişim halinde ve işbirliği içerisinde daha etkili olmaktadır.
 
ANASINIFI REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 
ÖĞRENCİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizi tanımaya, onları anlamaya ve davranışlarını geliştirmeye yönelik yapılan tüm çalışmalar, öğrencilerimizle bireysel veya grup görüşmeleriyle, öğrenci-öğretmen ve veli işbirliği halinde gerçekleşmektedir.

Okula Uyum-
Tanışma Etkinliği: Oryantasyon haftasında okula yeni başlayan öğrencilerimizin okula uyumu konusunda destek oluruz. Rehberlik sınıf içi tanışma etkinliğinde öğrencilerimizle tanışır, kendimizi ve rehberlik birimini öğrencilere tanıtırız.  Duygularını anladığımıza dair hikâyeler anlatırız. Etkinlik sonunda öğrencilerimizle rehberlik servisine gelerek odanın işlevi hakkında da bilgi veririz.
Öğrenci Bilgi Formu: Ailelere gönderdiğimiz öğrenci bilgi formuyla hem öğrencimiz hem de aile hakkında bilgi sahibi oluruz. 

Sağlıklı Yaşam - Sağlıklı Beslenme – Özbakım Becerileri:Öğrencilerimizle yaptığımız sınıf içi etkinlikte sağlıklı olmanın ne olduğu ve sağlıklı olmak için neler yapılabileceği konusunu tartışırız. Sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında bilgi veririz. Kişisel bakım, temizlik ve tuvalet eğitimi konusunda da videolar izleyip şarkılar dinleyerek öğrencilerimizin öz bakım becerilerini geliştirmelerini sağlarız.

Kişisel Sınırlar-Mahremiyet : Kişisel Sınırlarım, sınıf etkinliğimizle öğrencilerimizin sınırlarını bilmesi, iyi bedensel temas ve kötü bedensel temas hakkında bilgilenmeleri, rahatsız oldukları, istemedikleri bir durumla karşılaştıklarında “Hayır.” diyebilmeleri ve mahremiyet bilinci kazanmalarına çalışırız. Buna yönelik sınıf içi etkinlikte Kiko ve El hikâyesini anlatıp, Elim Sende oyunu oynanarak drama çalışması yaparız. Konuyla ilgili velilerimizi de bilgilendirerek öğrencilerimizin mahremiyet bilinci kazanmaları ve kişisel sınırlarını bilmeleri konusunda işbirliğiyle hareket ederiz. 
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                   
Biz İyi Arkadaşız: Akran zorbalığına yönelik yapmış olduğumuz bu etkinlikle zorbalıkla mücadele etmeye yönelik video izleyip drama yaparak öğrencilerimizi bilgilendiririz.Etkinliğimizde iyi arkadaşın nasıl olması gerektiği de öğrencilerle tartışılır, farklılıklarımız ve farklılıklara saygılı olmak konusunda da video izleyip şarkılar dinleriz. Bu konuda öğretmenlerimiz ve velilerimizden de destek alarak öğrencilerimize paylaşmayı, birlikte barış içinde yaşamayı, problem çözme becerisi kazanmalarını öğretmeye çalışırız.

Aile Resmi Çizme: Öğrencilerimize ara ara çizdirdiğimiz aile resimleriyle aile içi duygu durumlarını anlamaya çalışırız. Bir problem hissettiğimizde de sınıf öğretmeni ve ailelerle iletişim kurup işbirliği ile hareket ederek sorunu çözmeye çalışırız. 

Davranış Takip Çizelgesi: Öğrencilerimizde olumlu davranışların alışkanlık haline gelmesi için öğretmenlerimiz ve velilerimizle işbirliği içerisinde en az 3 hafta boyunca öğrencinin davranışlarını takip edip geri bildirimlerde bulunuruz.

Serbest Zaman Değerlendirmeye Yönelik Yarıyıl Tatil Broşürü: Öğrencilerimizin serbest zamanlarını verimli geçirebilmeleri için yarıyıl tatil broşürü hazırlayarak, önerilerde bulunuruz.

Bilinçli Teknoloji Kullanımı: Teknolojinin ne olduğu, teknolojiden nasıl yararlandığımız, teknolojiyi sağlıksız kullanmanın zararlarını öğrencilerle tartışıp bilinçli teknoloji kullanımının nasıl olması gerektiği konusunda öğrencilerimizi bilgilendiririz. Bu konuyla ilgili velilerimizi de bilgilendirerek, teknolojiyi sağlıklı kullanmayı öğrencilerimize işbirliğiyle öğretmeye çalışırız.

Serbest Zaman Değerlendirmeye Yönelik Yaz Tatil Önerileri Broşürü: Öğrencilerimizin serbest zamanlarını verimli geçirebilmeleri için yaz tatil broşürü hazırlayarak, önerilerde bulunuruz.   
 
VELİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
Velilerimizle iletişim halinde ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütürüz. Öğrenciyle ilgili yapılan tüm sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, çalışmalar, görüşmeleri K12net üzerinden velilerimizle paylaşarak, bilgilendirme sağlarız.Velilerimiz randevu alarak bizlerle bireysel olarak görüşebilirler. Bizler de öğrencilerimizin gelişim alanlarını değerlendirmek, sınıf içi ve sınıf dışı gözlemlerimizi paylaşabilmek, bir problem varsa birlikte hareket edip sorunları çözebilmek için velilerimizi okula davet ederek görüşürüz. Gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirmede bulunuruz. 

Okula Uyum Veli Semineri:
 Uyum haftasında velilerimize verdiğimiz seminerle öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak için nasıl bir yol izlenebileceği konusunda önerilerde bulunuruz. Okula uyum sağlamakta zorlanan öğrencilerimizle ilgili velilerimizle bireysel olarak görüşmeler yaparak gerekli yönlendirmelerde bulunuruz.

Okula Başlıyorum Veli Broşürü: Uyum haftasında velilerimize yönelik hazırladığımız “Okula Başlıyorum Veli Broşürü” ile öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak için  önerilerde bulunuruz.

Rehberlik Birimi Tanıtımı ve Yıllık Rehberlik Çalışmaları Bilgilendirme: Velilerimize rehberlik birimini tanıtarak, problem çözme işlem basamağı konusunda bilgi verip yıl boyu yapacağımız rehberlik çalışmaları ve etkinlikler konusunda bilgi veririz.

Özgüven ve Sorumluluk Kazandırmada Anne Baba Tutumları: Öğrencilerin gelişim dönemleri ve alabilecekleri sorumluluklar hakkında velilerimizi bilgilendiririz. Öğrencilerimizin özgüvenli ve sorumluluk sahibi olmaları için nasıl bir yol izlenebileceği konusunda velilerimize önerilerde bulunuruz.

Aile İçi İletişim: “Aile İçi İletişim” seminerimizle iletişimin ne olduğu, aile içinde sağlıklı bir iletişim kurabilmek için neler yapılabileceği konusunda velilerimize paylaşımlarda bulunuruz.

Rehber Öğretmen - Sınıf Öğretmeni - Veli Söyleşisi: Her sınıfla ayrı ayrı yapacağımız rehberlik-sınıf öğretmeni ve veli söyleşileri ile çocukların gelişim dönemleri özellikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerle ilgili gözlemler sohbet havasında tartışarak, bilgi paylaşımında bulunuruz.
 
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
Yıl boyunca öğretmenlerimizle işbirliği halinde çalışmalarımızı sürdürürüz. Öğrencilerimizle ilgili sınıf içi ve dışı yapılan gözlemler günlük olarak sınıf öğretmenleri ile değerlendirilir. Öğrenciye yönelik hangi çalışmanın yapılacağı belirlenir. Aynı zamanda her hafta yapılan zümre toplantılarında da öğretmenlerimizle bir araya gelip haftalık değerlendirme yapılır, düzenlenecek rehberlik etkinlikleri ile ilgili paylaşımda bulunuruz.

Rehberlik Birimi Tanıtımı ve Yıllık Rehberlik Çalışmaları Bilgilendirme: Öğretmenlerimize rehberlik birimini tanıtarak, yıl boyu yapılacak etkinlik ve çalışmalar konusunda öğretmenlerimizi bilgilendiririz.

Öğrenci Davranış Değerlendirme - Öğretmen Bireysel Görüşme: Öğretmenlerimizle bireysel olarak görüşerek, öğrencilerimizin gelişim alanlarını değerlendirip sınıf içi ve sınıf dışı gözlemler paylaşılır. Öğrenci eylem planı hazırlayarak, öğrenci-öğretmen-veli işbirliği içerisinde bu planlarımızı uygularız.
 
PAYLAŞ:
X